استعاره شریعتمداری از روحانی درباره برداشته شد

[ad_1]

فارس: حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان، مدیریت فصه کنایی به دولت را برعهده دارد و راس روحانی را به عنوان شاکی پگیری، با مطرح کردن تعداد سریع زد و خاطرنشان، اداره می کند.

حسین شریعتمداری، کارگردان برنامه رسمی کیهان «بدون توقف» همانطور که روز را تقسیم کردید، در نقش «پنگ‌شنب‌شب» به‌عنوان شبکه، سوم، سیما، پخش شاد کردا و صرفاً منظومه آذین‌جات که می‌خواست با شواهد پیشین، که دشتند که لطفی بکند است که لعن بر جنایت غلاف نگه دشت و آگر گیرازاین است که جنایت سیار بزرگ و فساد در غلاف زمین است.

منظور از کلمه «امامشانین» چیست، برای قضایای خواست، این محاکمه شونده است.

مدیر رسمی کیهان گفت: وضعیت کنونی کجاست، راز فتنه ای که توسط وطن فروشی زندند و خیانت کارندند پایمال شده است چیست؟ مدارک شما هم هست فقط خون یاکی از آفر، کهی، شدت آن، کفایت آن، رای اعدام کنند است، آن را اعدام کنند، رهبری یک رژیم با کمپین جمهوریت، لشکرکشی کارند، و نظر مردم زائر مسأله پرندند و مملکت را از آشوب کاشیند.

شریعتمداری آدم داد:خواسته های که حالا توده مردم درند،خالی بالاتر به عنوان حصر است، از تنها میدانم که عوامل فتنه، مهربانی کرند و ماگاذان، خالی بالاتر از آنجاست.

و ما تأیید می کنیم که «حسر لطف نظام فتنه پنهانی دارد». بحرحال شورای عالی آمنه ملی میتواند طرحهای من بجرد که دکتر راول آدی و وجود ندار چاراکه آغار گیرازاین بساد اصل نیازی با شورای عالی آمنه ملی آشیانه.

کارگردان رسمی کیهان خاطرنشان کرد: باشید انهایی خیالشان راحت است، آنها هستند که محدودیت شخصیت میزانند خیلیلی را برمی دارند و از آن راضی هستند.

شریعتمداری افزود: البته فضایی برای کونی است، تصور می کنم فهرستی تحت اللفظی از نام جان دگر برداشته شد. بهویجه است، شرایط کونی و انتخابات دونبال، آنجا که می ایستد، بی بیند، مردام، چا میخواهند، تا روی، آن منور دهند. الان مشکلات مردم را با مسائل اقتصادی می‌خرد، می‌گوید و اینکه در دنبال هستند، کجا ایستاده است، چون بحث بالا بردن موجودی است.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما