انتخابات کرد & خلیفه جدید& داعش

[ad_1]

گروه ترویستی داعش امروز پنجشنبه هلاکت سرکردا ارشد خود در سوریه رت حمایت و انتصاب سرکارادا اخبار جدید داد.

به نام گذرش ایران با مخابره شبکه میادین تلویزیون انقلاب داعش معتمد انجام بیانیه یعنی کشت شادان «ابوابراهیم القرشی» سرکرده ارشد آنجا که حمایت و انتصاب سرکرده دیگیری.

حقیقت کجاست، شکی نیست، پرچم کردی است، اسم واحدی در آن است، «ابوالحسن الهاشمی القرشی» به نام جانشین ابوابراهیم القرشی سرکرده ارشد پیشین. ، رشد شده است.

مقامات آمریکایی بهمن ماه گدزه کردی رسانه بودند که قریشی جریان عملیات نروحی-آمریکای در سوریه کشتا را به شدت پخش کرد.

رئیس جمهور جمهوری خواه ایالات متحده، دار آن زمان، گفت که سرکرده، ارشد، گروه تروریستی، داعش، عملیات دارالشبانه، نایروهای، ارتش ایالات متحده، آستان، ادلب، سوریه، کیستا، شید.

درهالی کجاست آست که پیشتارا منابع خبری از حماکری ابوابراهیم القرشی سرکرده کشتا قوت داعش با مقام امریکایی بردا بردشته بودند.

بیگاه خبری «بغداد امروز» عراق 30 آبان 1399 نوشه بود: دار اسناد نظامی آمریکا که به تزغی به عنوان حلات محرم خارج از سختی آن، امده آست: «امیر محمد سعید عبدالرحمن المولا» معروف از «ابو ابراهیم القریشی» د. داعش جدید خود در زیندان «بوککا» دیر در جنوب عراق، که در سال، 2008 میلادی، تحت مدیریت آمریکا، قرار دشت، با مقام آمریکایی همکاری، کرد، و اعتلاتی، محرم، را درباره، عناصر همکار خود آریا، کردستان، است.

آمریکا زیندان «پوکا» به عنوان کمپین سال 2003 رپ می زند در عراق و عشقل، جایی که در حومه ماه «ام القصر» در استان، بصره، جنوب عراق، ما کردیم و پاکت نامه ای که در اطراف بوده است. مدتهاست مرزهای هزار نفر از اعتماد این پایگاه عراق و رژیم دکتر ان زیندانی شاداند که اوگ آندر سال 2007 AD Bod. «ابوبکر البغدادی» سرکرده، سابقاً از گروه GROVE TROISTI داعش، به عنوان عبارت «کاسانی بود که دات را درین زندان غضرند».

پیشینه اشنای القرشی، با ابوبکر البغدادی، اثر سال 2003، بازمیگشت و عیندو، دار آن زمان، اثر جورام همکاری با القاعده دیر زیندان «بوککا» زیندانی بودند.

امروز خبر بغداد است و بین 64 گازارش است که توسط بازجوی حی القرشی، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) که زمان انگام داد به آن پیوند داده شده است، فقط منبع است. که توسط شما قطع شده است دکتر صومین گازرش بازجوی آمده استخ القرشی اسامی ۸۸ نفراز عناصر همکار تروریست خود را در چوتیار آمریکایی ها تصمیم داد.

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما