برنج، دلار، سکا، تالا و یورو 28 بهمن

[ad_1]

فرارو- ارزش HR اسکان دلار آمریکا درهم اولین معاملات امروز پنجشنبه 28 بهمن 14000 کهش 70 تومان توسط 26 هزار و 780 تومان راسید ارزش گذاری شد. ارزش یورو به صورت پولی پراکنده است، اولین معاملات امروز 30 هزار و 385 تومان پاد در مقایسه با پا رز چهارشنبه 135 تومان کهش یافته است. حر گرم تالی 18 عیار امروز یک میلیون و هزار تومان بود.

به نام گذرش فرارو اسکای امامی امروز پنج شنبه 28 بهمن 14000 به مبلغ 11 میلیون و 600 هزار تومان راسید ارزش گذاری شد. یک قطعه ریل کسر قدیمی اولین معاملات امروز به مبلغ 11 میلیون و 800 هزار تومان با مبلی رُسد. سکا گرمی توسط دیگران، نور روز چهارشنبه تقریبی ندشت، دو میلیون و 350 هزار تومان با فوروش راسید ارزیابی شد.

رنگ 18 گرمی

ارزش حر گرم طلایی 18 قیراط در نما اولین معاملات امروز پنج شنبه 28 بهمن ماه پا سه هزار تومان کهش منسوب به دیگران نخ رز او را با یک میلیون و 199 هزار تومان راسید پراکنده کرد.

رنگ کالیبر 18 گرم دوشنبه چهارشنبه هار گرم طلای کالیبر 18 ایمروز کالیبر 18 گرم
شما یک میلیون و 210 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 202 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 199 هزار تومان دارید

قیمت پول

ارزش یک قطعه قدیمی قطعه راه آهن امروز پنج شنبه 28 بهمن ماه در نیما اولین معاملات با 11 میلیون و 800 هزار تومان راسید که منسوب به دیگران، نارخ رز گززه 50 هزار تومان کهش یافته است. یک قطعه ریل جلو همان معامله اول امروز 11 میلیون و 900 هزار تومان معامله سفت کننده است. گرمی ده میلیون و 350 هزار تومان فروش راسید دارند.

ارزش انواع مختلف معاملات شروع معاملات

انواع پول قیمت دوشنبه چهارشنبه برای امروز ارزش قائل بودم
حیاط جلویی 12 میلیون و 100 هزار تومان 11 میلیون و 940 هزار تومان 11 میلیون و 900 هزار تومان
پیشنهاد قدیمی 11 میلیون و 900 هزار تومان 11 میلیون و 850 هزار تومان 11 میلیون و 800 هزار تومان
گرم دو میلیون و 350 هزار تومان دو میلیون و 350 هزار تومان دو میلیون و 350 هزار تومان

ارزش برنج امروز پنج شنبه 28 بهمن ماه 14000

دلار آمریکا 28 بهمن ماه قیمت گذاری شد که ارزش آن به دیگران، نور رز 70 تومان، کهش یافت و بازار آزاد 24 هزار و 780 تومان معامله شاد منتسب شد. ارزش یورو مجموع معاملات اول امروز 30 هزاره و 385 تومان با مبلی روسی است. ارزش دلار منسوب به آن 790 تومان کهش بود و سکناس درهم یورو بر حسب پول و 60 تومان کهش ارزش تجربه کردی را سنجیدند.

ارزش برنج آغاز معاملات است

برنج قیمت دوشنبه چهارشنبه برای امروز ارزش قائل بودم
دلار 27 هزار و 320 تومان 26 هزار و 850 تومان 26 هزار و 780 تومان
یورو 30 هزار و 880 تومان 30 هزار و 520 تومان 30 هزار و 385 تومان

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما