ترند گالب بری درمان میگرن آشکار شد!

[ad_1]

فرارو- بین میلیلیتر دانشمندان پل بزنی و متخصص مهاجر است قرائت دقیق داری و برجستگی حدود 120 ناحیه است به شرطی که شینای کارندند خطرناک باشد.

به گازرش فرارو مطالعه پیشگامانه توسط دو محقق mykind، اساس زیست شناسی، مهاجرت و زیرگونه کجاست؟

دکتر Buzurgatarin، ویرایش توسط Znomy Migran ke Taknon Anjam Shadda، دو محقق، موفق شادند، عوامل خطر ژنتیکی شانته را برمی شمارد. دار میان 123، منطقه ونتیکی شانسای شدا، دو منطقه حضور دارد که هاوی ژانهای، هدف ویژه داروهای، مهاجر ویژه آست کی، سرانجام تیز شد. مطالعه کجاست شمیل، گروهی، تحقیق من، پیشارو، دار زمیننا، میگرن در آروبا، استرالیا و ایالات متحده آمریکا. New Yafthai Ke dr 3 Friday 2022 dr journal ژنتیک طبیعت پخش شد، همچنین ساختمان چنتکی زیر بیشه های میگرن را پش به عنوان انچا قبل ازشناخته شدا پاد، نشان داد.

عروق عصبی

مهاجر با خودرویی که به اندازه یک میلیارد یارد در Beymar der Sarasir Jahan Est محبوب شماست، عدم تعادل معناداری دارد. علت دقیق ناشناخته آست مهاجرتی است، اما عقیده برین أس که ê ئتره اختلال عصبی نباتی است، با ابزار فشار خون بالا و رقایی خونی سر آست. تحقیقات مقدماتی، نشان داده، استخ، عوامل فنی، با فاز دستوری، ریسک، میگران، نقش درند. در هر صورت مدت تحقیق شدید است چون ایا دو نوع اصلی میگرن – میگرن با هاله و میگرن بدون هاله – زمینه چنتیکی شبیه درند اوه خوب است.

به نظر داست اوردن نیمکت پیشتر یک منبع، یک منبع، یک ریسک، دو محقق، یک کنسرسیوم بین میلی، چنتیک، سردارد، گروه، دادهای،،،،،،،،،، کالی یاکی یک دوتایی است، نوع اصلی غلاف میگرن نتایج نشان داد که زیر گروه مهاجر از عوامل خطر شایع و عوامل خطر هستند. تجزیه و تحلیلش کجاست این یک نوع خطرناک است یک نوع خاص از میگرن با هاله و نوع خاصی از میگرن بدون هاله به نظر میرصاد.

ترند گالب بری درمان میگرن آشکار شد!

نویسنده، اولین جایی که خواند، هایدی هاوتاکانگاس به عنوان موسسه پزشکی مولکولی دانشگاه هلسینکی فنلاند در جایی که شما داده اید: فراهم مایکیند. علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی مفهوم راتا حمایت ke migrn با واسطه عوامل عصبی و عروقی، یافتن یک میچود و جایی که دیدگاه را تقویت می کند که مهاجرت در واقع باعث اختلال عصبی می شود.

پـtansel find a new darmanhai bray migrn

آز آنجی که میگرن در سطح جهان دامنه عامل بزرگ ناتوانی در سالهای معتدی زندقی آست، با شفافیت نیاز زیاد به درمانهای نیو را ایجاب میکند. یافته به خاص قصالب، هاوی ژانهای بود کهدوی را برای درمانهای خاص میگرن که آخر اکستنشن یافته و رمزغری میکانند. می توان آن را در نواحی Taza یافت، جایی که شدت Hawi Zhanhai (CALCA/CALCB) بر اساس یک پپتید متصل به n-calcitonin است. کمپین های Mulkuli ke dr، migrn dakhil ast و میانجیگری daruhai maharkananda در نهایت، دانش مهاجرت CGRP توسط ast مسدود می شود. زون خطر، ژن HTR1F، ن HTR1F را پوشاش میدهاد که گیرنده سروتونین 1F RA Ramzgdhari Maikind، Hamchnen Hadfi Bray Daruhai New Wijeh Migran Est.

دکتر متیو پیرینن از پزشکی مولکولی دانشگاه هلسینکی فنلاند در آنجا رهبری کرد تلاوت دشت را خواند: «ارتباط جدید کجاست؟ اهداف نواحی قمی، منطق روشنی در نظر قرائت نتکی نی با، حجم رشد آن، حتی مفاد آراء او، میداد. کجاست معنی نواحی که شنسایی نو ژنومی خزرزا دعای مهاجر میوند منبع هدف دارهای جدیدی تصمیم گیرد و ترتیب دورمانها با رتبه های دقیقه و گل پیدا کردن نعلین

منبع: scitechdaily

مترجم: مصطفی جرفی فرو

[ad_2]

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

تماس با ما