جوسی اسمولت به دلیل اجرای حمله نژادپرستانه، همجنسگرا هراسی و دروغ گفتن به پلیس به 150 روز زندان زندگی می کند.تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم