حقوق در باکیران 3 بربر صاحبان کارگاه های مالی میدانند

[ad_1]

رئیس کل سازمان یک موضوع پولی است در بیانیه حقوق انکه، در مورد 3 برابر پچتر آز، دو صاحب کسب و کار مالیات میهند، GVT: Myangin of Maliatti ke Mashael der Sal Pradakht Mikanandi, Ph.M.

به گزارش ایسنا، داوود منظور درک برنامه تلویزیونی کردی نمایش: از آغاز سالگری تا اویل اسفندماه مرزهای 278 هزار میلیون تومان رسیدن مالی شدت جریان اندازه گیری با سال گشته حدود 60 روز. تعادل پول کجاست، ورود درامدای مالایاتی کجاست؟

چک 305 هزار میلیون

وی با بیان اینکه تامام تکلیف بودگا سالگاری پرای درامدهی بودجا تا پایان بهمن ماه آگرا شدده آست، گفت: با اؤسل درامدهی مالیاتی تا پایان سالگاری مزان درهمدهی ملائیاتی 5 دیر بهزار 10 مارس.

Shansayyi 500 Hazar New Performer مالزی

رئیس ساسمن آمور مالیاتی داربارا ساماندی کارتیخوان توضیح داد: باقایا مدا 11 پاتانو فروشیا و سامانا مقررات کاه دارلندگان کارتخوان و درغه و درگاه پردال الکترونیکس Rb با یک سازگاری و تماس با Malian Malian Maliati، معادل 500 ملحق شده است. سال اینده 500 هزار اقتصادی موثر با هدف نمایش نظام مالی کشور و دارایی های دهند.

دیدگاه افزود: 50 دار مالایاتی به عنوان ورود میچود، پرواز مالایاتی درخشور و حضور دار. یک سیستم واقعی ملیاتی کشور وجود داشت که در آن حقوقی در مورد دو صاحب کنسرت 3 برابر پچتر میهند به او نسبت داده می شد. ورود درامد به عنوان مالیات دو صاحب مشغله 20 هزار میلیارد تومان و ورود ملیات از دیستمزدا معادل 45 تا 50 هزار میلیارد تومان است.

میانگین مالیت پردختی کار کیلومتر 5 میلیون AST

ما آدام بابا: دلیل، قضیه کجاست، کجاست، شما اطلاعاتی دارید، دقیق، درامد، مسائل مالی، نگرانی ها، حضور، خط تیره، در مورد دال، نظارت، نظارت، درامید، کارگاه ها، رشد، خواهش، یافت، که، چاپ،،،،،،، البته قضیه بیر، ذرت بو داده، فرنی، آشیانه، بیلکه، بیر، اطهر شنسایی، دو کارگاه، تکون پوروندا مالایاتی نداشتند کجاست؟

رئیس کل سازمان آمور مالیاتی میانگین ملااتی به عنوان دغدغه های دکتر سال پرداخت میکانند را کیلومتر 5 میلیون تومان دانست و گیف: بخش بزرگی به عنوان دغدغه های 2 تا 3 میلیون تومانی ملااتی.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما