& دیوان فیلسوف& پوتین و نظریه پرداز یونگ اوکراین

[ad_1]

فرارو- پرونده اوکراین مرکز اختلافات بین آخوندها، ارزاچ آن را درد کپا، «الکساندر دوگین»، معمای متفکرانه، ادعاهای «و ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، آشنا چویم است.

به گذرش فرارو با انتقال کانسرواتیو آمریکایی سر مخاطب مارمز یک ابرقدرت (روسی) حرکت جوسورانا حرکت صحنه جهانی انجم داده است. روشنفکران مزدبگیر و استون نویشای کیلومتر می نیس پرای کجاست جنون چرخ مایکناند. با خیال راحت اینجا جاییه که هستی: ایا بادشاه (پوتین) دیوانه آست؟ نقش آز کاناپه فروید و تحلیل های روانکاوانه در نظر درک ذهنیت پوتین، فردی مذهبی در موقعیتی مانند شیدن رایسمن است. یا فقط می خواهید یک بحث متفکرانه با آیدای پوتین مطرح کنید. سولو، جان دیک چنی است؟ نازدیک شادید مثل استئو بنین؟ نازدیک tr. اوه انکه … “الکساندر دوگین” “فیلسوف دیوان او” پوتین.

عنوان دارد یک پوتین بهوسلا و به بین بست رشیده یا قمر زندگی خود را انگام دادا و شاهوت تولانیاش بری تغییر رازیم دار اوکراین را دنبال میکند. کاسانی که در وانیش بری تاریک دگرگونی های اوکرائین هستند میتوآنند خوانشی از نوشتها و گفته های فیلسوف در صیح کرملین دشت باشند.

Dogin der yek kanal telegram Nosheth Ast: «آخرین عملیات نظامی علی آتلانتیسیسم و ​​جهانی قرایی و علی جهانی تک قطبی است. عملیات پیشگیرانا که عملیات آن موضعی و منطقی است کجاست؟ روسی، وضعیت فعلی، وضعیت فعلی، وضعیت فعلی. ص در نقش هیتلر و استالین در نقش جهان رفتند. بوشا، کلینتون و اوباما، و کارکردهای عنان از دوران گرفتاند او بود. جهان تک قطبی مدزهر عنان “نازییسم لیبرال” ست.

روسیا علی، کجا جهانی رستاخیز کردها را سازماندهی کرد. افسوس، اوکراین، به نازیسم، لیبرال شاد، فریپان را، کابل برق و تسلیم آن شاد سوگند یاد کنید. بهمین خاطر، اکراین آکنون بای آن را مایپردازد. اصن نوعی نگارش و ذهنیت یا راس سنتی به عنوان راسپوتین و قلمداد کنیم است.

نقطه Jaleb An Ke Mtojim Mishwyim ke chhe Kess date کجای توسعه سحاب میکند. پوتین گفت: “من فکر نمی کنم که بی نظمی ها، کردها، اوکراین، ناپدید شدن یواخیم کرد.” پوتین شهروندان اوکراین خواست است مثل «قدرت رادار داست گیرند» و در آن فساد دارد یا «آیین بند (زلنسکی و یاران) به مواد مخدر و غیرمخدر که پای کنند است عادت کرده است. Dugin Nez der Rozhai Akher Nushta astke “اوکراینی dashmin not nestend” و “یونگ در برابر سوروس” را کجا می بینید؟

O Migweed ke “اوکراینی Raftar Mykind. اوکراین با ما خوب است، اینده اروپا. شما یک لیبرال نژادپرست دارید – نازی در آروبا، دکتر، اگر ترکیبی را پیدا کنید که به عنوان همگنسگرایان، با ممتاز، دالق های، دار قد که فرهنگ را نبود کاردا و حیوان رادیکال نفرت از روشا را تروج می، تشکیل داده است.

یا می توانید بیانیه ایدئولوژی، خود را، ولایت کار، در وصف کاردا بود و گفتا بود، ببینید: «چه کاران خوان ولایات، دولت قوی و پایدار است. ماخواهان نظام و خانواده سالم، ارزشاهی مستبیل، تقویت دین احمت و کلیسا دور هستم. یا میافزید: «ما رادیو، تلویزیون، کارشناسان و باشگاه های مهن پرست را میخایم. ملیمان بشید چه فوایدی دارد؟

ایدئولوژی اوراسیا، دوگین، متحد، کردستان، هما، مردم، روسی، زبان، درک، کوشور، یک، از طریق تقسیم اجباری، سرزمین های جمهوری سابق، اتحاد جماهیریه شوروی شرق.

یا می گفت: منشأ دار، اوراسیا و فلان فضا، سرزمین مرکزی روسیه، محل یک ظرف سحزی، کودتای جدید علیه بورگووی و علیه آمریکایی ها، بقیه مایان. سرزمین اصلی اوراسیا امپریالیستی جدید، یک اصل اساسی، یک داشمین مشترک، نظر خواد شاد: پاسخ آتلانتیک گری که به معنای خدری و شکوه به عنوان کنترل استراتژیک ایالات متحده و اجازه محکوم کردن آن است، نام آن است. پرای لیبرال ارزشاهی. اتحادیه مدنی مشترک، اساس یک اتحادیه سیاسی و استراتژیک، خواهش بود کجاست؟

یا der Sal 2007 AD دشت نشان داد: «حفار که مخالف نظر نقش خود پوتین و حضور نادار و حضور داش او است بسیار قوی است. پوتین تمام وجود دارد. پوتین خوب است. پوتین مطلق است. پوتین لازم است.

کرم افزودن دوگین عیدپرداز به روسیه. یا لشکرکشی با آن اکراین را به دوری از نپدیر، دانسته، غنچه و از پوتین، تا در جینگ، دار، دونباس، دخلات کند. دوگین گفته پاد: «رنسانس روسی، تانها میتوند، وساطت چگونه نعلین را متوقف کنیم».

دکتر تول درگیریهای میان نیروهای طرفدار، روسیه، دکتر اوکراین، با نیروهای، نظامی، دولتی، دور سال، 2014 پس از میلاد، دوگین یک Ba Chursian Jeday ساختار یافته، به درخواست طرفدار، روسیه، در ارتباط با غلاف توسعه داده است.

پش به عنوان آغاز نبرد بین روسیه و قرقیزستان در سال 2008 پس از میلاد، دوگین به عنوان اوستیای جنوبی، بازاد، کرد و پیش بنی کرد: «نیروهای، استان قرقیزستان چیست، همه اینها قضیه است، مردم، مردم، مردم، مردم ایران چه احساسی نسبت به کار خواهان کرد دارید؟ ص به‌عنوان یک کافه روسی، «در آزادسازی، اوستیای، جانوبی، متوقف شده است، اما بلکاهی از باید پچتر، هارکات کند است» و «من کاری مشابه نمی‌خواهم، رادر اوکراین، انگام ذیم. ” اوکراین، به این معنی که مبارزات انتخاباتی Knid.

10 مارس 2014 AD Dogin gif: «Tanha ps as I revied the Federation of Russia, the Eurasian Federation, the mt ke yik baziger, Mutabar Jahani, جایگزین شویم. من نمی توانم با ماشین در کانادا بدوم. شورش میدان در اوکراین پسخ غرب به پیشاروی روسیه بری ادغام اوکراین در فدرال روسیه پود.

یا کودتای مردم اکراین، را کودتای انجم، شدت وساطت ایلات متحد، وصف کردا و اوزودا که: «آمریکا میخاد جنگ علیه روسیه است.

در گفته دوگین تمام اینترنت دیدن ممنوع است. یا گفته آست: «از فکر اینترنت که آدرس دارد، ارزش، مهنیت درد، زیرا، هچ، چی، حبی، با نام نامیده می شود». Dar Zwin 2012 A.D., Dogin Drik Sokhranani Gift Ke Shimi and Physic “Olum Ahrimani” Hestend and Avzodeh Pod: “Agra Mikhawahim Khod Raaz Shar Gurb Raha Kanim Baid Khod Raz Azim az-e-Kitabhai’i”.

Benin dest km yk bar ba dogin mallaqat karda astehman tur ke der ketabash “jung prai abdit” as an ronmayi kurd. هومان تور کیین و قائی نگر دیرین کوتتاب نوایسانده شفاف سازی دادا که آن دو (دوگین و بنین) نقاط اشتراک زیادی با یکدگر درند.

نکته مهم آنجاست، انجام می شود، انان است، روند رسمی است، روند رسمی است، گروهی است، گروهی است، عضویت در دشتند است، دلیلی دارد. برای آن: بنین، چون ریاست جمهوری با میانجیگری ترامپ وجود دارد، مردم زیادی هستند، او آنجاست، و مردم آنجا هستند، اشکارا، که آنجاست. ، را در جگاه، یک خودکمه، اداره میکرد.

تاریخ تاوند در پشاد که بنین و دوگین هار دو درباره، اهمیت فرو رفتن میکانند، طول زیادی آست که گوش شنوی و حمیاتجیری نادشتاه و. و اما قول «کجا موضوع یک مرحله قطعی، یک مرحله قطعی، یک مدت زمان قطعی است»، به نظر میرصاد، مظاهر عمومی، که پیش بین من است، میکند، کنکوردات، در صحنه جهانی رخ خواند داد.

بسیاری ازنوشتهای هفتا گزدها باربایه گناه زنا کجاست مثل پوتین بیمار یا دیوانه؟ کجا تحلیل کردی مطبوعات کجاست مطرح میچود پوتین چگون کجا پیداش کردی کجا رفتی؟ احتمالا پوتین لقب ثروثماندترین مرد جهان هارگز چندن یک سرمایهه در نبوده اصث حداقل چون به معنی جهانی است که یک کهه یا نظام جهانی را اشکارا است که میگیرد به سخره می گیرد.

بنین و دوگین هار دو ناسیونالیست (میلی گرا) هستند و آگار تصمیم بساد جهان آن گونا خه دوغین دوست درد به دو بخش تقسیم چود و دوستانی که یی بر با یکدگر شام سرف مایکنند در نیحیات باید شویدی آز بسیار مهم بهترین مکان برای چیست؟ انجام این کار یا هومن تور که “جانان گانش” دار “فایننشال تایمز” دار زانویه دار “مایک پمپو” منبع سیاسی که بنین به عنوان علامت کردی دفاع کرد: “این وزیر امور خارجه است، از زمان، از زمان-زا-زا، وزیر خارجه است. -زه زه ای زه از نظم نظم.» روایت شده نیهاها و هانگرهای آن سرمایه قداری ناکرادا است. اما این ناسیونالیسم کجاست که به شما انگیزه می دهد یا متری است که مدارک حساس به روسیه دارد؟کنار بیاد؟

دار وقیع، بنین خستر، توضیح بایدن، به عنوان منبع حمله به روسیه، شدت آن. به هر حال «بین» و «دوگین» واژه‌های یک «میکند» تا لحظات چانه‌زنی و آشوب است، با عکسی از پیکر اصلی مردم پاکستان.

Benin yuk bar d’ayfat der Washington beh Morch “Ronald Radoch” gif ke or yik “Linist” ps az Rahbar Belshwick، روسیه. عین مناند آن چیزی است، بی در روزها ایس داهان دوگین بایرون مایید. باید اطمینان کامل داشت، به عنوان دیدگاه، یا اگر سوالی در مورد یک فرد بازنشسته دارید، شوید کهمت درد دارید.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما