سرگدشت مرغ تلخ & اسحق قویدل& ، کوه، ایران

[ad_1]

Yitzhak Qweedel، yi namitrine، شهر-ای-ای-ای-ای-ای-ای-ایران، رز-گزده، هزاران هزار، کیلومتر آنتر-ورتر از-زاد-گاهشه، دکتر کانادا داروانی-را-فره-گیفت. شواهدی از سرطان عالی در خون سرداب در بدن وجود دارد با داستان زندگی خود نازدیک میچود. سارنگام امداد دروز چهارشنبه چهارشنبه چهارم اسفندماه سال 14000 یا نفش بالا نیامد تا برای همیشا با زندگی خداحافظ کانادا.

قویدل در سالهای 86، 89، 91 و 93 مدال طلای سنگین وزن ایران توسط داست. یا عاصجه جهانی را بگردان که چقدر به عفرین نبود افتخار می کنی. اسحاق موفق، شد، مدال نقره، و طلای جهان رابعین صالحیه 2012 تا 2014 منتشر شده توسط داست اورد. یا دکتر سال 2016 با ادغام بدنی خود رشید و تواست از قهرمان کویت که مجاز به حضور در مستر المپیا رابا گرد است. Oder Sale 2018 مسابقات فینالیست Harfhi Toronto Cannada Shad.

کجا توضیح کوته از سرگدشت فعلی و رازاشی اسحاق قویدل ملقب به “کوه عضله” باد. رزهای پایانی عمر یا با درد شادیدی همرا بود. قویدل بعد از مسابقات جهانی تورنتو و بازگشت با راه ایران به سردار و سرگجه عجیبی. با وجود azmayş hai عود می کند یا پایزکان Ntwanstand Bimari یا RA Diagnosis of Dhand.

سفر با کانادا و قنادی شیدن دور بیمارستانی مجهز، گذاشتن کشک شفاف یا را. سرطان سر و خارج از کرندند وجود ندارد، اما در مورد افراد سرطانی است و دو نوع سرطان دارد. یا . درد کشید اما وقتی یک دوئل ویران شد نکشید. قویدل در همراهی او: «پازشکان هما با نامیدی قفتند که پیچتر از چندما زندا نامیمم و باید شیمیدرمانی را استارت کنم تا درد قمیتری را حمل خالکوبی.

از با توکل از خدای بزرگ و با ایمان و باعور باه معجزه راه دگیری را منتخب کردم راه که از دیدگاه مدی غیر از جهت پدر و غیر ممکن است. طرح گراماتوم، شیمی، داروی، نام، مرکز، روی، غذاخوری، , , , . شما اهل کجا هستید؟

یا دیر گیتوگوی دگری، ها ها دا لیاش را از زبان آرود: «اعتقاد دارم به هیر چیز که قدرت دشت باشی قرارداد میاوود. آگر پاور دشتا باشی که میمیری حتما میمی و آگر پاور دشت باشی مرغ و زندقی دوست خداست و با خواهی خداوند دور زدی فرصت دوبرهای به بادداد که میافد آنجاست. توافق؟

قویدل و نامیش بعد از دراگشت یا آخرین لحظه کجا رفتی که طفره می رفتی درباره داروهای هورمونی پورش و بعد نمی خواستی بری و نمی خواستی استفاده کنی؟ گذر میکانیم بخشی ازنوشته های یا رادر روزه ای پایانی امرش; السلام علیک بانک ناکردن داروهی و هرمونی و بادنازی و ناجات ضید و چون قربانی که زنجی نشید کجاست. یک درن استروئید آنابولیک معمولی یک آخور میتووند است با تغییراتی در بدن من، روانی و هامینتور، سرطان های بالا، دار زنان و مردان چود.

دکتر سال 2018 دارای 6 گیف ماه است. گری کاردام دیکتوم را میدیم. محدوده MEKSHEDIM. جانداما غربت مین همسرام و دختر غم دیدیم. پدرام دین 6 ماه سه بار سکته مجزی کرد و از دنیا رفعت. به معجزه خداوند امرام تولانی، شاد و دار، هزاران از او کجا خواستند، خانه شان، راز، اؤورد، داروهای، بادانازی، آغا کردم. سکوت و خیانت دور بدنازی پریمکان پذیر لانه. برایتان چون علائم پپتید های که معروف ترین قهرمانان و تنم – که اسمچان را نامیورم – تگوئز و گوانان را قربانی میکانند، مینویسم.

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency channeldigital currency tutorialGuide to buying household appliancesبهترین کاشت ناخن اصفهانبهترین تالار عروسی اصفهان
تماس با ما