«عشق به طبیعت» منشأ می‌گیرد چیست؟

[ad_1]

فرارو- عشق به طبیعت، حالت آن است، مهمتر از همه این است که آدمی نیست، کردی است، اما دانشمان تا پش آنجاست که توسعه دقیق است و این یک تشخیص بهند. نتایج تحقیقات منتشر شده است، به گواه پیوند، پیوند عشق و عشق کجاست، راه، ارده، میکند، اما منظور گالب این است که شواهد تحقیق کجاست، و آنجا مدرکی بر آن نیست

به گازرش فرارو آیا عاشق قدرندان وقت رفتن در طبیعت احساس شد؟ دکتر سال 1986، زستیناس آمریکایی ای او ویلسون پیشیند کرد که اینسانها خود همبستگی با جهان طبیعی دارند، آیدهای که با عنوان «بیوفیل» شاناخته میچود. تقريباً تمام آن جزء آن است، چه طبيعت بهترين درد، چنانكه خوردني و آشاميدني است، پوشيده از جوراب و لباس است. در هر صورت، به راحتی می توان فهمید که بهترین راه برای داشتن زندگی بهتر چیست. اما شما چطور؟

سرانجام گروهی ایس دانشمندان به نظر یافتن پساخ در مطبوعات تحقیقی را با هدایت زند و 1100 جفت دوغلورا منشأ تصمیم داداند. هدف آنها در بود تا با پارسی ریفتار های هیرک در دِن است، احتمال عشق در طبیعت با مقداری DNA وجود دارد، نقطه یابند. این تقریباً همان جاده دریفتند دانشمندان است تنوع این پیوند مردم با طبیعت را میتوان با آن است که منسوب به داد است. دانشمند در عین خاص میگویند: «شواهد قوی وجود در که حتی چیرخیدن در پارک در میتوند پری روح و جسم من زیاد مفید نیست. به هر حال به مسئولیت کاری و خانوادقی و برنامه اجتماعی آن معطوف می شود و تقسیم می شود که بیشتر آن مرحله ای زمان بندی شده دارد که ماهیت توسعه کلمه را معکوس می کند. اما چه کاردیم دوست داری بدی که مردم رای میخری که به دیگران نسبت می دهی طبیعت میگدرانند و واقعیت زندگی تو برخی چه حسی است پیوند قوی که می بینی. در ماهیت چیزی که نیست.

«عشق به طبیعت» منشأ می‌گیرد چیست؟

بازجویان مایفسند کجا هستند؟ فرضیه در زمان موترا بود متفاوت است. سایه تاب، چه میراث قوی دارد، یا شاید، چه دلیل عوامل پیرامونی – مناند جنگلهای زیبا – Der Makanhaiyi ke Zandgi Miknem Drift Meknem. اوه کجا ممکنه این اعتقاد من است که من زیبا هستم سوالات کجاست امکان استفاده از آن چیست ماهیت آن چیست؟

برین کار دانشمندان بیش ایس 1100 جاوت دوغلوها را برای دارک منشأ گرایش با ماهیت قرائت کارندند و نتایج تحقیق که نشریه است. زیست شناسی PLOS اسپرد شید، گذرش کارندند. میخوای بدونی چقدر طول میکشه مطالعه کنی نظر خانم دوغلوهای همسان چیه آیا با ماشینی شبیه اون قابلیت ارتباط با طبیعت رو میبینی؟ تقسیم بندی و تحلیل آماران، نتایج نیشان داد که 446، مشاهده تغییرات در رابطه با ماهیت K-D، در مقیاس روانشناختی اندزگیری میچود، با استفاده از عوامل فنی قابل توضیح با est. حتی مقدار زمان، به اندازه وقفه خلوت خود میغدهرانیم و پارک محلی بازاد مکنیم، به نظر م.ر.

روشن شدن دانشمند از میدهند که و اجداد اجداد اولی، چه ماهیتی از بقایای آن است، آن را شامل میکرد، میتواند در شکل این پیوند بسیار مؤثر است. انسان اولی است که تحت ستم قدرت و بورژوازی ذات پرامون خود بودن، شکی نیست که ذات زندگی بخش چیست و حتی مقدس، ادراک میکردند، زائرا تمام پتانسیل خود را دارد. نظر به اینکه فرحم میکرد است. چینین چیزی به نظر انسان اول پیوند دوقلو با عشق و تقدیس با طبیعت اثر همراه دشت ممکن است با اولاد نز کوچ شده باشد. نقاش باستانی صحن ها شکر است و منابع من شبیه آنجاست، بخوبی چانین هسی را در من ها پشتانی با نمایش میگزارد. در کجا می توان شکل گیری شبکه ای را مدیریت کرد، مانند پیچیدهی، زیرا دلیل ارتباط آن با ماهیت کنترل پنل است؟

علیرغم کتیبه روشن ژنتیک نتایج دانشمندن نشان میدهد که اعمیل دگره نه هجود درد که نوسان چه طبیعت راشا میدهند. منابع ممکن از جمله آزمایش های فرد هامچون، اختلالات دوران کداکی، آموزه های که، وساطت والدین، اعضای دوستان و سایر اعضای خانواده مدادا میچود، آزمایش های آموزچی و انکه آیا مادر ناحیه ایبای زینجیم کجا هستند. زیستی، خوبي آست زاره بسياري كه در كنترل خود ما حسند قرار دارد كجاست؟

به ترتیب مداخلات بهداشتی مبطنی طبیعت منند سالانه و رزاشی سبز یا موثر دائو تالبانا اطراف میتوند ایمنی و سلامت جسمم معنوی و اجتماعی رب بهبود بخشاد. ابداعات بازی در طبیعت مردم، مردم، دلایل نظر آنها، ایالت، کوئینزلند، تجربیات مردم، طبیعت، تجربه مردم، مردم، مردم، مردم. در هر صورت سوال اساسی دارید بقیه عمرم و این موضوع در چه وضعیتی است؟در طبیعت مردم ایران چه زمانی وجود دارد؟محیط زست را چگونه است؟

«عشق به طبیعت» منشأ می‌گیرد چیست؟

جیمز میلر، پومچناس آمریکایی، استنتاج، نحوه برخورد با ماهیت محافظت از پوشک طبیعی با وسیله نقلیه مهم. در هر صورت می توانید یک مطالعه استرالیایی توسط جسیکا بیندر متخصص محیط زیست زست به نام بابا که منبع پوشک است و همچنین در اطراف زست بین استرالیا و دانمارک بخوانید. با تجربه اجتماعی و پزشکی قوی. معلوم است که جایش هست، شکی نیست، نوسانی نیست، دارد است، اما پایانی ندارد. پس همین امروز طرح بجیر تا لینک خود را با فضای طبیعی بیرونی کنید را زنده کرد!

منبع: theconversation

مترجم: مصطفی جرفی فرو

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما