مسی همیشه بهترین تایم قهرمان

[ad_1]

KD News: 1811458 |
30 بهمن 1400 ساعت 13:32 |
101

0
دیدگاه

لیونل مسی، ستارا پری سون ژرمن، باور آستکه همیشه باترین تیم جام قهرمانی لیگ قهرمانان را بالایی سر نمی برد.

به گذرش «وارش سه» مسی پش آنجاست که بارا تجربه بازی پرابار رئال مادرید در راگابتا متفاوت است راس داش چنانکه اولین دیدارش پرابار کجا تایم پا پیراهن پری سون تورمن ناتوانست چندان درخشان ظاهر چود.
در مورد پاری سن ژرمن، هدف شما پایان روند و پایان روز و پایان روز و پایان آن است.
رکورد شخصی، جایی که پرده آرژانتینی، باربر رئال مادرید، 20 پیروزی، 11 مساوی و 15 متر مربع 46 بازی آس. آخه عاقبت بخیر، شدت 26 gl bsand و 14 bas gal neez send kurdish ast.
میسی در گفتو با مجله پی اس جی دربار سوختی بازی در لیج قهرمانان دشت نشان می دهد: «قهرمانی در لج قهرمانان آسان آشیانه چون آنجا که سانسور من مثل باهترین تمها در است که حضور درند و کوزهتچواچتر و حذف شده است.

یا به عنوان اشاره ای به گل بری بالا باردن جام قهرمانی پی اس جی که سانسورش کجاست، پاسخی اضافه می کند: «به تو فکر می کنم. کی به فکر افتاد ماییم و آتمانان داریم که میتوانیم که هدف نسیم است، اما با دست با پای پیش برویم پا کرد. بار حفار تکار مایکانم قهرمانی در لج قهرمانان داشوار آست. بهترین تیم همیشه قهرمان نمیشد.
کاپیتان تیم ملی آرغانتینی همچانین دربارا احمت بازی تیمی درین مسابقات GVT: «بهترین تمها بیاد در تمی نقاط زمین از یک خط دفاعی تا خوب بشند خط مبارزات. از اندیشه مکانیم تونایی ک تیم به نظر بازی تیمی احمیت زیاد در کجا زمان درد است. دو مهاجم به نام های نبید خودشان را لشکرکشی محدود کنند و دو مدافع بیاد کاری بیش و همچنین دفاع از کردستان انجم دهند بودند.
خانم بابراز عمیدواری به قهرمانی Psg Dur Tamami Ragabathai، می توان گفت: «تیمی قوی و متحد چیست؟ پیروزی دفاعی و تهاجمی دشت باشم است. با تکه بور در برنامه میتوند و واقعیت تیم راگاباتجو شیوایم تغییر تیمی که برای قهرمانی در لی قهرمانان و هار راغابات دگری که دار آن شانش قهرمانی دارم تلاش میکند.

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما