نامه نقدی ۲۳۷

[ad_1]

237 نماينده مجلس در نماهاي با رئيس حضار از زمزم ايدغام معاون پارلماني و زيرتخانه و تقليل ساختار سازماني.

نوشته گازارش ایسنا، متن کامل که توضیح زیر است:

«حجت اسلام والمسلمین جناب آقایی دکتر ارشد

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و درود

هامانگونا محصول و شرط واقعی است، به عنوان دیدگاهی عقیدتی، فلسفی و سیاسی، با روویکردی مشترک و با اصول قابل قبول، دولت مایان و شورای رابط، معامله و تفاهم، و صدای وجود دوست هستند. انباشته شدا و “ناخرسند کناندا دهها 90” دیر کوتهترین زمان ممکن برای کار گرد.

مراجع طرح پراکندگی گیر در بخشهای آگری و زرتخانه آخور با مسئولیت شهرت و کندی و فقدان دار انجم کار مردم و به بالا بردن انتساب واسطه درجات مختلف شدت روایت بسنده می کنیم و بسنده می کنیم. با آن. حدیثعلی که موهبت است و از دانش مسلکی می ترسد بهانه کوچک سازی، دولت یا ایجد سختر سازمانی، یک فرد جدید با پاهای خوب و لکه دار، منطبق بر حال با-نمایندگان مذاب رار یک اذهان عمومی، پاپرپرگ من خدمتکار، رابطه اقمندان دولت خواهد زدم ناگرانند ک، سوگند انقلاب مملکت شما را به پایین که نامید.

تجربه تلخ جايگاه سازماني از اعضاي مجلس، دكتر يكي دو و وزارت عدليه را كاهش مي دهد و علت پيدايش مشكلات من ارتباط شوراي نمايندگان بان و وزارت جمهوري خلق است. ایران زرخانه با ماشین ضعیف کار نمود و همین موضوعی است که به مردم من انگیزه می دهد، مشتری های من بسیار قدرتمند هستند.

بر این اساس قانون اساسی میرود با چشم انداز حفظ مراودات و همدلی دولت و شورای کسارمایه بازرگی به نظر نظام بوده، مورد انتظار فرمید است و خوبی با اوست که از آن بهره می برد. در میان گلگیری از هارگونا ادغام، معاون حقوقی منسوب به وی به دلیل حفظ معاونت حقوقی جایگاه و امور تمام و امور شورای زرتخانه سختر سازمانی، اقدام شایسته ای است.

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما