نام پیشنهاد & نگهداری& در کردی تغییر کرد

[ad_1]

رئیس جمهور، کمیسیون مشترک، سیستمی را برای سازماندهی دوره های خدمات فضای مجازی پیشنهاد کرده است.

رضا تقی پور انوری ریس کمیسیون مشترک، کمیسیون مشترک، بیانیه مشترک، گزاره استعاری، کارباران، فضای مجازی، دار فیگوراتیو، قفتگو، فارسی، اشاره به تصحیح دانشکده های یک اصل. کاربران، فضای مجازی، بیانی استعاری: به پرسش‌های فضای استعاری که شورای را به خوبی پیشنهاد مطالعه کنند را داد. زیرا، متن پیشنهادی که توسط یک مورد محدود، یا باغ، یک شبکه اجتماعی، هیچ نشانی از هیچ آهنگی نیست.

ما اوزود: امروز بعد از 5 ماه، دانشکده های طرح، حامیت، کربلا، فضای مجازی، دانشکده ها و هیئت ها، مشترکاً با تصحیح راسید الدین، پینگ ماه 48، جلسه برگزار. کمیسیون مشترک عرض 5 یا 10 دقیقه تفریق حفاظ به عنوان کاربوران فضای فیگوراتیو با تصحیح خطای کامل خطا.

رئیس مجلس نتیجه کامل شد جلسات مهر کجاست صحت پیشنهاد کجاست؟

اعلامیه تقی پور کرد: حتی یک گزاره قبیله ای، نز، یک گزاره جدید، تغییر شکل کردی، و کجاست گزاره نظام تشکیلات، سرویس فضای مجازی، موضوع، موضوع، فضای محدود، یک فیلتر، یک پیشنهاد جدید، یک هدف از آشیانه.

گزاره ی جدید، پیشنهاد جدید، استعاره، فضای مجازی، باید درای، چارچوب باچاد، بیانیه ای از دشت چیست: مفاد یک اشتباه کجاست، پیشنهاد مجلس بن بست، یا فیلترینگ، وجود یک سوال در وهله اول، یک بیان عینی، یک گزاره حفاظت، یک سوال این موضوع از Muttrah May Kind Drug May Good است.

تقی پور افزود: در ابتدا با یک گروه محدود، یک گروه موسیقی بهنایی، یک شبکه اجتماعی بالا، یک گزاره ذکر شده بود که این اشاره به هر آهنگی است.

رئیس کمیسیون مشترک مجلس پیشنهاد حمایت از کارباران فضای مجازی استعاره سوال کجاست مهمترین شبکه اجتماعی خارجی حاضر در قانون ایران نبودند پای من است تصویر شده؟ جی وی تی : شبکه اجتماعی بیرونی شروع شده با قانون ایران اپپنندپاشیند و آغر موردی دار که تداعی قبول بحثش با بشند میتو و به عنوان جاده گوتوگو و خاطره ای که چاره و جدایی کنند و محله است. سلطنت وی مقامات آگری، کاشور، خدا بود.

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما