نماينده مجلس تقديم نگهداري هفتا آينده تصحيح ميچود

[ad_1]

نماينده همدان و فامينين دير مجلس هديه: قانون حفاظ به عنوان كاربران در فازيا تصويري در پيش از 40 كاشور، جود درد و دو همراه، پيام رسانهاي پگانه، در كاشور، چه دفترچه نادرند كه پاك پاكند.

به گذرش رویداد 24، احمد حسین فلاحی، نمایه همدان و فامینین در مجلس یکشابه 24 بهمن ماه در نشت خبری، نشان دادن کرد: قانون حق تعالی گرد آمد و محفوظ بود که خانودا به خوبی با Guanan dardhieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed -چ-اس-و-آستانی.

بیان کرد: دونبال کجا گذاشته بودیم که غربالگری واجب، نباشد و مگویتیم، باید، رزی، سه هزار، سقط جنین، دکتر کاشور، عکاس کجا بود؟ مهمت فروش ایبزار پشگیری از بردری در داروخانها، اساسنامه یک پازله و طرح شورای آشیانه پشتگوباشم.

پیوندی با قانون نگهداری به عنوان فضای فیگوراتیو وجود دارد، تصریح داد: قانون حمایت به عنوان یک فضای استعاری کارباران، به عنوان 40 کوشور، حضور یک دار و دو همراه، پیام رسانه های پگانه در کاشور، دفترچه نادرند ساخوگ کبه چیست.

نامینده مردم همدان و فامینین دیر مجلس آدما داد: دار کجا بود گزاره گفته دنبال سمندی هستم و نامیخوایم فیلتر کنیم و در اصل تا زمانیکه زیرساخت دخلی نادشتاه بشیم، نمطوانیم فیلتر کنیم.

دهقانان مطرح کرد: برخی نامیندگان با اندیشه سیاسی خاص و اینک کردند که کار پیش نرود و از 23 نفری که در قمیسیون هستم، چهار نفر سای کارند زمان زمان کامیس لرش و رش انش. الله درهفت آیده تصحیح میچود است.

لینک مشکلات ارائه اقامتگاه ملی همدان بیانیه کردی: تامین زمین به عنوان مشکلات اقامتگاه ملی به عنوان استنهاست و دولت پیش روی من است مشکل حل آن کجاست؟ 20 هزار نفر ثابت، نام کرندند، پینگ هزار نفر پل گرافتند و فقط توسط هزار هزار و 500 نفر زمین است که داداند را به عنوان نیمه غیر فنی پاد اختصاص داده است.

زمین محل برگزاری نمایشگاه های ملی در

نماد، مردم، مردم، همدان و فامینین، رئیس مجلس شورای اسلامی، آدم داد: نقش دیگران، جلسه، غرفه، مدیر اقامتگاه و شهرازی کاشور، برگزار کارندند، تصمیم برای تشدید زمینی. یک شهر، امتداد شود، اما مخالف من درد ک باید است.

فلاحی در پیوند با اسکای پول، تصریح داد: از با کار غیر قانونی است، برخلاف هیستوم و آگر پره در پروژه، مجوز درند، مشلی با اولوم پایک پاپی مورد نیاز و فکری برای ترافیک انجم دنداند.

ادم داد کجاست: مسئولین علوم پاپشکی، میگویند با سخت، مشکل کجاست، مشکل دیسترسی دریم و آنجا دنبال، کجا ایستاده، آنجا زمین، را بگیرند و دکترانگا. مرکز خدمات پیزشکی سازند.

کارخانه بازیاوات هاواپیما میکس زمین درد

نامینده مردم، مردم همدان و فامینین مجلس شورای اسلامی از لیگ با پروته، کارخانه بازیافت هواپیما در همدان، توضیح داد: سخت کارخانه بازیافت هواپیما داچار، سوال تامین و زمینیدار مسیندر شهر شهر شاد.

کشاورز آدما داد: وسعت 90 هکتار زمین، درد و سومین، مرکز بازیات هاواپیما، دار جهان است و بیاد زیرخت، فرحم چود، چون آگر کجاست، می خواهیم به این پاسخ دهیم و آنجا. استان برود است.

ما خاطرانشان کرد: هاواپیمای فرسودا فازی زیادی کردا کارها و حرامشان آشیانه مانی است.

نماينده مردم همدان و فامينين دار مجلس شوراي اسلامي دار رباط با ماهمترين آقادم خود دران دوران نمايندگي توضيح داد : مراد مطرح كرديم كه بري هيمه دستگاه درد جا. میافد. گفتیم در خالی جاها کار کار شناس، تصویر روایت آن و فواید مرد، در، نظر، نقالی، مرثیه سرایی نابرین، طرح گرامفتیم کار کار کارشناس، انگام ذیم و کار کارشناس، مورد تقاضای عمومی برای تغییر است. .

کاخ بنیان آکخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخحم كر Mardam Ghara Nkhord.

وی آدما داد: حتا در دین دارم که آگار مسائل شرعیه، مانی زندگی مردم شعود، قاعده میتوند تغییر نوع.

نماينده مردم، مردم، همدان و فامينين مجلس شوراي اسلامي انجمن باآداش پايان شيدت فرهنگيان، بيانيه كرد: باداش بازنسستان، 14000 بات در كامبوج منابع پرداخت، ناشدا و همسانها سازيدول پا an al l e 10 Am Facing.

فلاحی با بیان انکه کلیت تفریق شفایات آرای نمایندگان تصحیح سدا، تحفه: کجاست تقدیم مطبوعات، کمیته، نام داخلی قانون اساسی کار صحن برگشت، اما اکنون 20 پیشنهاد و فرصت مشروطه برگرد.

وی آدم داد: دغدغه اش این است که به شفافیت آرا هستند معتقد است، اما دغدغه اش این است که از اینکه در شفافیت آرا شفاف نمه شد و برخی بر اساس گزاره ایراد میگیرند، یعنی به کامل اعتقاد دارد، بیزار است. لانه.

نماینده، مردم، مردم، همدان و فامینین، رئیس شورای اسلامی، همراهی با مدخل های نمادگان، برپایی دو مدیر، نشان دادن پاسخ: مسئولیت قانونی و قانونی بر عهده مدیران نامی پرداز را می باشد. و حتی متجاوزان چینچ، دو کارگردان مدین دایف.

فلاحی، در پایان، خاطرانشان کرد: دوران باهترین غایب بود، نوع حکومت جمهوری، اسلامی بود، تا دو مدیر فاسد استخدام شدند، حضور دشت بشید و چهارایی غیر از آن، نادریم.

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما