وزن Nefert Parter 5

[ad_1]

KD News: 1813415 |
11 اسفند 1400 ساعت 21:31 |
1006 بزدید |

0
دیدگاه

کستی آزاد اختابی جام تختی;

راگاباتای کیستی آزاد انتخابات جام تختی به عنوان مسابقات صبح امروز و با برگیزاری پینگ زن نخست در سالان فاتح دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات علوم تهران در برگزاری است.

به گذرش و رزش سه، غذای گذرش، لینک های عمومی، فدراسیون کشتی، در پایان، مسابقات، رز، نیفرات، برر پینگ، وزن، نخست، شخصی، شندند، که، نام ها شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- عرفان عینی (تهران) 2- میثم فیروزآبادی (همدان) 3- پوریا ترکمان (مرکزی) و صابر خانجانی (مازندران) 5- امیر پرسته (مازندران) و علیرضا گدرزی (7-رحمان) (تهران) 8- رضا خالقی (خراسان رضوی) 9- مهدی رحیمی (البرز) 10- مهدی جوکار (گیلان)

65 کیلوگرم: 1- محمدرضا باقری (مازندران) 2- عرفان نجف نژاد (آذربایجان شرقی) 3- امیرپارسا قیداری (البرز) و کیان محمودجانلو (مازندران) 5- علیزاده (کیش) و ایمان صادقی بهار (گل بابستان) قشم. 8- علیرضا اشکیور (مازندران) 9- مهران نصیری (مازندران) 10- حسن آبادی (مازندران)

74 کیلوگرم: 1- امیرحسین حسینی (تهران) 2- فریبرز بابایی (مازندران) 3- بهروز حیدری (گلستان) و علی اکبر تالشی (تهران) 5- سید محمدعلی میرگامی (تهران) و محمد پیمان حقی باززاده (7- تهران) شرقی) 8- محمد سعید عزیزی (کرمانشاه) 9- سجاد چهاردولی (همدان) 10- محسن کوچ نژاد (قزوین)

86 کیلوگرم: 1- علیرضا کریمی ماچیانی (البرز) 2- هادی وفایی پور (همدان) 3- عمیدرضا سهیلی (البرز) و علی شکوری (مازندران) 5- حمید عاشیق حسینی (سیستان و بلوچستان) 7-علی شکور فاتح (کردستان) ) 8- علیرضا کریمی (همدان) 9- مرتضی جانعلی زاده (مازندران) 10- علیرضا جدیدی (تهران)

97 کیلوگرم: 1- دانیال شریعتی (همدان) 2- عرفان حسین زاده (آذربایجان شرقی) 3- مرصاد مرزیذری (مازندران 9 و محمدحسین فیروزپور (مازندران) 5- سجاد عزیزی (تهران) 6- عظیم آرمان عثرافی (7-ارمانه) ) 8- مجید کرمی (کرمان) 9- مهراب کریمی (تهران) 10- حسین بوچانی (تهران)

[ad_2]

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

تماس با ما