وس کرمی بالاخر از مردم

[ad_1]

كميسيون مشترك، پيشنهاد حفظ حقوق كاربران، فضاي تصويري، به نظر اين اخير، در نظر مخالف پيشنهاد، حفظ دو عبارت «از نظر دستوري بالا» و «پيشنهاد اين است. یک گردنبند از زمین ها» از بهانه جویی بهره مند شوند.

پیشنهاد مشترک به گزارش ایسنا، مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد و عضو کمیته حیات رئیس برای حفظ حقوق کربران به عنوان فضای فیگوراتیو، یعنی با عنوان پیام عذرخواهی و روشنی و خطاب شرعی. : دکتر.

“به نام خدا”
خدمت مردم شریف ایران اسلامی
با صلح و ادبیات نمایشی

این توئیتی اخیراً در چارچوب منبعی منتشر شده است “قانون مندی استعاری و فضایی”، به طور اصطلاحی مانند “دشمنان مردم و یک کودتای اسلامی” می خواهم با تاکتیک ترفندها با عنوان به جریان های سیاسی اضافه کنم. تضعیف آن از منتقدان ایران که بر خلاف ایران است…» تعبیر و محرک رنج برخی از، هموتنان عزیز، موکلان و بهانه آذر روانی، مردم شریف، لرستان و موج سواری دشمنان، کودتا و فرصت برای خواسته های داخلی

با کمال تواضع رسانه مه دارم بخشی با عنوان نماينده مردم به عنوان موضوع پيدا كردن رنگاش مردم كودتاي ايران.

قطعاً وسیله ای برای تجدید اراده ملت شریف ایران و جلال در مورد سوء استفاده از دشمنان انقلاب اسلام و به عنوان پیشگاه مذاب شریف کشورم مسئله نقص. منتقدان و مخالفان پیشنهاد نگهداری نبوده و.

به عنوان بخشی از پاسخ هارگونا، اتهام نقض اینترنت و فضای استعاری، گفته می شود که کلمه “هی” بسیار گسترده است، زیرا این ماده ای است که منابع من را قطع می کند و همچنین گسترش می یابد و قویا از رشد حمایت می کند. افراد و منابع در سیاری، زیرا باعث عصبانیت و انزجار من می شود.

و عاقبت آن برای صالحان است

مهرداد واسکرمی – 1400.12.14»

اسم تابلو کجاست تابلوی پیشتر اکانت کربری خود توییتر پلتفرم نوشه پاد:

برای توضیح دلیل نقض این تصویر از اتاقش با کسر نگهداری از نوشت:

فضای استعاری؛
شواهدی از اهمیت، هدف، قضاوت و نیاز به قانون وجود دارد.
2. دکتر کاشورهای پیش فتح قانونمند است.
3. چند وجیحی، پچیده و نیازمند، ولسوالی فراقوه یکم شرق.
۴. گرگ های metaphorical and sghyi qalādat baland gharbgara az qanunmandi Ann Mittersand.
5. یک قانون مندی، با منفعت کسب و تنفر از سالم، یک قانون استعاری است.»

از عبارات «گرگ هی فیگوراتیو و سگ هی قاد بلن» در جایی که توئیت کردم با و کنش سلام جمع در فضای مجازی robro shad ta jay ke whis karami watchi بعد از توئیت درجه، نظرات و توضیحات خود را از:

« sg hai string blend touhin nest bloke expressive st che ricard alman (رئیس قدیم سازمان سیا) دکتر کار شخصی با کار می پور که کورکورانه و بدون مضاعف و واجب، مقلد و مروج اندیشه لیبرال دماکاریسی; «گردنبند بودن را مخلوط کنید، کجاست؟»

وی همچنان روز گدازه نز در پیامی دگر در کجا جمع استعاری از اماکن خود در توییتی نوشته است:

«بها، منشأ «بند» بر اساس چه کلمه ای است که نظر «مردم شریف ایران» یا «منتقدان پیشنهاد نگهداری» را از کجا تقبیح کرده اید؟ اما منابعی مانند «زم» و «نوکران تبعه خارجی» وجود دارد.

کجاست جریان تحریف گونی فریب رسانه یعنی در فرار باجلو توسط مردم شریف ایران که کردهایش را تضعیف می کند؟

ایالت پای تدام کجاست و ما پراکنده ایم و کرمی مردیم و کردیم.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما