(ویدو) حمله زایمان در میان به روسیه. & واقعیت جهنم چیست؟&

[ad_1]

برای بسیاری از زنان در اوکراین، کمپین مرگبار روس زمانی رخ داد کا آنها در آماده شادان بری اوردن زندگی جدیدی از جهان بودن. اکنون به منطقه جینجی زایمان میکاناند می آیید.

به گذرش فرارو، دکتر ودایوهای، منتشر شده در شبکا، اوکراین، شبکه اجتماعی، زیرزمینی دیده، میچود، که در آن از بیم، کمپین ها در هاوایی، آرک روسیه، بخش زایمان، پارپا، شاده است.

آلانا شنکار، یک ذن حامله در اینبارا گیف: Maidanam ke nbayed astres Dashta Bashem، Darm Talashem Ra Mikanem. اما شما در شرایط بدی هستید. به جهنم چه کردیم؟ از هارگاز می توان نام نامیکردم که در قارن پست و یوم، در بایاخت ییک کشور آروبایی را دید که قرارداد بیفد کجاست.

یا در حمرا و سیاری و از و الدین منتظر و تازه و وارد در زیرزمین که زایشگاه درد را برپا کرد.

شنکار ساعت 5 صبح 24 صبح بلافاصله اولین رز لشکرکشی نیروهای روسی با کوشور با طنین کمپین هاوایی از خواب بیدار شاد.

ای گفت: از پژواک یک انفجار و فریاد زنان را شنیدم. تنش آغاز کننده jeng; و من با قدرت کانم بزرگ شدم. فکر میکردم کابوس آست کجاست؟ اما استیک گیزی کجاست. نام zindji maknim چیست؟

Hamchanin der Ann Rose، Madre Decree bh Nam Yola Behman Bimaristan Raseed. چهار رز یا پسری با نامگذاری مارک به آن جایزه دنیا.

یا در رویترز، هدیه: ما سرنخی نداریم. بهترین پارسنیل جهان. باهترین کارکنان اینگا کار میکانند و چه حال است که ماشین افتخار میکانیم است.

دیمیترو گوسف، رئیس زایشگاه آنها کمپین کی تیم یا آز زمان آگاز در اوکراین، شبانه رز کار میکاناند. آکتار کرکانان یا یک هفته است که بیمارستان را ترک ناکاردا و.

Wie Gft: تا 70 d. Karkanan در دوره مایانند فاز دائمی دارد. جای کار هیستم چه اشکالی دارد؟

گئوسیف گیف که و استاتوس کارکنان یا نسبی یکسان است، مگر زمانی که خزر نازدیک شد. زمان من برای آگر، کمپین هاوایی، اثر صدا دارمی اید، زنان بیاد، نوشته پنهگاه، منتقیل شونده. و با سرعت انجم چود دستها را کجا حرکت دادی؟

شنکار گیفت: مین زنانی را دیدم که دقیقاً در اینگا، دریک زیرزمین، زیمان میکناند; و اهتمام آنها دیر خون بودند، زیره برای مثال سازرین شادده بودند، و صدا آخیر خطری است، و با پایند است، دلت کجاست؟ این تجربه ای است که دلم برایت تنگ شده است.

دکتر والدیسلاو پرستویی، متخصص زنان و زایمان، دکتر بیمارستان، دولت شامارا 5 کیو، رز چهارشنبه با سی بی اس نیوز، من به شما سرنخی دادم که پدر و مادر شما کجا هستند.

هدیه دادیم: بازای از آنها در بیمارستان تینها میمانند، زیرا همسران آنها در حفادات از شهر ما نقش درند. در حال حاضر به عنوان حفار برخی تا نامتیوان و در بیمارستان بروند.

با همه اینها تیم یا با موفقیت بیش 100 نوزاد است که داغ دنیا کجاست. پرستویی گفت: آغرشه بیمارستان یا ایالتی از حال در خوبی تامین میچود، حرگز نمیدانید فردا چاهواحید شاد.

منظور از منابع این رو به کهش است چیست؟

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهانHome AppliancesBuy
تماس با ما