پدری که واکسینه نشده است، حضانت فرزندان از جمله کودکان دچار نقص ایمنی را از دست می دهدتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم