پیک به همدلی، دانشگاه تکواندو نیاز داریم & ورزش سها

[ad_1]

KD News: 1814231 |
16 اسفند 1400 ساعت 19:31 |
81

0
دیدگاه

مراسم افتتاحیه رویدادهای بین ملی تکواندو در مزبانی ایران با حضور رئیس فدراسیون تکواندو و رئیس فدراسیون تکواندو و رئیس فدراسیون جهانی عصر امروز در خانه تکواندو برگزار شاد.

به گذرش ورزش سه به مخابره مهر، مراسم افتتاحیه چهار رویداد بین ملی تکواندو عصر امروز (دوشنبه 15 اسفند ماه) با حضور هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو، استادیوم اسماعیل ازهرآباد، ماهر مقلبه، محمد ناظر جهان فنی سرپهندو تکواندو نایاب ریسی پانوان، طاهر تحریان نایب رییس کامث ملکتاه ملک بناوان، زهرا سارویی نایب فدراسیون نابهنگام فدراسیون تاکواندو، فدراسیون روسیه تاکواندو عراق و آردن، امیر ولادی رییس تاریس تارس، دورسی آرمانده، دوراج، داورا، تیم داوران و تیم ها تیم رویدادا درخانه تکواندو برگزار شاد حضور دارند.

هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو درباره میزبانی ایران به عنوان چهار رغبت بین ملی، بیان کرد، تصحیح تکواندوکاران، داوران، کناندگان شرکت، ماربیان و تیمها ببین، حضور یک تبار، یک درودهاز و یک غمده.حوزه مسابقات فجر و چارمین جم دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی را پرفاتح اید با تشکر میکنم.

ما اوزود: همچنین به تیمها خدمت کرد و کاشورهای، شرکت کیندا، در رویدادا، بهترین مجری مکانم است. آمیدوارم ایامی که مهمان ما هستد با توانیم مزبان شایستای پرای شامما عزیزان باشیم. آرزومند حضور مجدد، شما در رویدادهای، بعدی، جمهوری اسلامی، ایران هیستیم. هاماشینین با “ماهر مقالبه” ناظر فدرال جهانی تکواندو، طاهره طاهریان نایب رئیس بانوان کمیت ملی المابک، امیر فولادی، رئیس تربیت بدنی، ناروهای، جمهوری اسلامی ایران مسلح، و پشکسوتان خاشوقم مادیکوی.

ساعی با با اشاره به حضور برترین تکواندوکاران در چهار راغبات در میان ملی تهران، آدرس کردی: بی شک حضور ارزمند قهرمانان المابک، جهان، آسیا و وارشکاران دارایرنجینگ برتار پر کیویت تکنیکی و هادر ژیبتی راغب هیستم.

رئیس جمهور تکواندو همچانین بیانیه کردی: جاد درد از زمت ولسوالی کبیلی، سید محمد پولادگیر و حمکران ایشان قادرانی، به عنوان متصدی طول سالیان، زیادی، زیادی، گروه تکواندوی، ایران. بسیار خرسندم که برای اولین بار دیر جمهوری اسلامی ایران مزبان برگیزاری مسابقات جام پشگاههای آسیا در بخش بانوان بودیم و اهمیت ورزش زنان و گسترش آن ان قانون اساسی کار آست و دار عین راه حفظ وزارت او و مردم ملا خشوانه و جاوه. .

پیک با اشاره به روژای شلوگ پش روی تکواندو دار سال کرد در حال نمایش است: دار سال 2022 رویدادهی، سیار مهمی در پیش داریم، سال پرکاری خدا بود و رقبات های قهرمانی آسیا و قهرمانی تممانی رادهیها-i-i-i-shahri-badae-. بازی عالی آسیا، گوانان و دار کنار که سانسور مسابقات جایزه بزرگ و گرند اسلم را در پیش داریم.

ساعی با اشاره به آمادگی پرشمار رشت و رزچی تکواندو عنوان پاسخ: تکواندو ایران. با موافقت حمدعلی و همفری از کالج اعضای خانوده تکوند، ایران، این امر کاملاً مهم است.

پیک دار پایان گفت: باید به جایی بیایم که وزارتخانه های ورزش و گوانان که مقدار آن یک میلیون متر مکعب است و امور خارج از کشور بازدید شده است و وزارت امور خارجه فدرال تشکر و قدردانی کرد. از قدرانی تشکر کرد. همچنین به عنوان شبانه روزی همکرانیم و مقدار آن زیاد است، فراسیون برگیزاری هرشه باشکوه را برگزید، چون نظارت خود را شکر و قرادانی میکانم دید.

مراسم افتتاحیه توسط آدام انجام شد.سوگاندانامه داوران میانجی داوران بین ملی و سوگندنامه و روزشاکران با واسطه روزشاکران ایرانی و پاکستانی فرش قیرات شاد و مردانی کاپیتان تیم ملی تکواندوی آیاان راجه راشاشکاران راششکار مراسم.

همچانین یک لوح و هتک حرمت یدبود به عنوان سوی هادی ساعی رئیس تکواندو تکواندو با «ماهر مقاله» و «حازم نعمت» رئیس فدراسیون تکواندوی کشورهای عرب و رئیس فدراسیون تکواندوی کشور اردن .

ختم مراسم آگری نامیش هانمدانگ وساطت قهرمانان آنجا رشت برگزار شد.

[ad_2]

Roy Christensen

متخصص اینترنت دانشجو. نینجا فرهنگ پاپ. علاقه مندان پرشور توییتر.

تماس با ما