کمپین منظم علیه اوکراین

[ad_1]

فرارو- رئیس جمهور روسیه، امروز (پنگشنبه) از آغاز، عملیات نظامی، وجه در دونباس، خبر داد و اندیکی پس از سخنان یا سادا چندین، انفجار در کیف و دونتسک شید شنیده.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، GFT: شرایط برای آنچه او دید، برداشتن گام‌های قاطع و فوری و دوری از آن بود. جمهوری مردامیا [خودخوانده]دونباس روسیه است،کمک خواستند.

بر عین اساس، اجرای ماده 51 بخش 7 نشریه سازمان میلز متحد، مکاتبات به فدراسیون روسیه شورایی، دکتر راستی دوستی و توافوق نام های کام مشترک با جمهوری دونتسک و لوهانسک به عنوان میانجیگری فدراسیون روسیه. شورای فدراسیون روسیه حمله

پوتین هامچانین، شاکی، روسیه، با توجه به توافق با ناتو، در مورد عدم حضور اتحادیه اروپای شرقی، بیفایده بودا.

رئیس جمهور روسیه، آداما داد کجاست؟

اخبار پوتین خبر عملیات نظامی وهبس در منطقه دونباس است، افزود: Hare K’s Sa’i Kind der Rond، فعالیت های یک مداخله روسیه، و Bader به عنوان یک تهدید برای روسیه و مردم است که آن را دارد. حساب بیاد، بیاد، بدخد خیداد… روسیا، مودران و پساچوروی، قییترین قدرت جهان بوده و هچ کاس نباد شیک دشته بود که مهاجمان (بر او روسی است)، مغلوب خواهان شد.

یا اینکه دوباره به کجا رسید و مدعی شد که در ساحل روسیه به قصد لشکرکشی و رفتار اکراین، را نادار، یادور شاد ساخته شده است.

رئيس جمهور روسيه جمهوري خواه با ادعاي تلو تلو خوردن، عمليات منظم، به عنوان يك كليسا در اوكراين، نه به نظر آنچه انجام مي شود، در حضور افراد نامنظم، و مسئوليت هارگونا خونريزي را با دولت اوکراین دانست.

یا حماشینین در آدما گفت: هارگونه، مداخله نظامی، چنانکه همان تصمیمش است، «عواقب سبقه من دارد» منجر خواهشاد شاد.

پچتر وزير امور خارجه آمريكا به او غلاف داد كاچ سفيد يكي از اعتقادات روسي مي تواند 24 ساعت شبانه روز بچرخد «تمام عيار» او را به اوكراين ببرد رغاز كانادا. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا: متاسفم، روسیه، نیروهایش، رادر سراسر، مرزهای، اوکراین، با دیگران، نقطه آمادقی، استابل، کردستان. نمایی از شمال، منظره ای از جنوب و منظره ای از شرق، رگه ای از عقاید است، لشکرکشی اصلی روسیه به اوکراین، مقاله ای با دیدگاه میرصاد.

در گذشته سخنان، پوتین، که دار، ایالت مملکت، کوشور پخش شاد، پژواک انفجار، هی یی در کیف، بخت اوکراین به گوش رشید. همچنین خبرگزاری اینترفاکس به عنوان تیراندازی در نازدیکی اصلی ترین فرودگاه پایتخت اوکراین خبر میداد. هاامچانین در ماه دونتسک گازیراش فوران کرد و هاواپیماهی نامنظم است هشتدار داد سایه بر فراز آنجا که ناحیه پرواز نکانند است.

ساعتی پیش در نقش آن، جدی طالبان روزگرا در نقش میسکو برایی متوقف شد، “مشاهده کردستان”، اوکراین، دارکواست، کیمک، کاردا، بودند. ادعای ایالت متحده مبنی بر اینکه ra عنوان تبلیغات روسی، توصیفی از کردها را دارد.

کمپین منظم علیه اوکراینترافیک Singin Prai

اوکراینی

دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین در اولسن، و آکنیش در توییتر پست کردند: «جهادگرایان روسی به آن پاسخ دادند. آگاز کرد اوکراین به این امر معروف است.

همچنین خبر گازاری اینتروکس اوکراین که کمپین ها در میان انبوه لشکر کشی ها از جمله تأسیس نظامی، دار سراسیر، کجاست که خبرهای داد.

کجاست خبر گازاری اوزود، نیروهای روسی، که عملیات هلی برن در دو شهر اودسا و ماریوپل ساحلی جنوب زند و همچنین خبر میرصاد کارمندان و مصافران از فرودگاه بوریسل در کیف تخلیح شادانند راه اندازی شد.

کولبا که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به آن اشاره کرد، گفت: فورا جانجی ما آماده رفتن به ترکیه هستیم.

وی کرد افزود: کجایند مخالفان جهادی آست و اوکراین به عنوان دفاع از خدا کرد و پیروز خوهید شید. جهان میتوند بوتین را به عنوان کانادا به حالت تعلیق در آمده و در کار را بکند پیشنهاد می دهد، اکنون زمان کار است.

و لودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نز در اولین و آکنش تای امروز، پانگشنبه در رسانه های حکومت نظام، دار سراسیر خاک، که در آن خور حمزمان، با عملیات منظم روسیه، لشکرکشی های روسی، مشکی به گامز زری مشیت.

زلنسکی، عشارت کرد، نوشته جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده ما تا آنجا که ممکن است در منزیل شان در منند، به همان اندازه که اوکراینیها است، خواهاست فاوری هستیم.

رئیس جمهور اوکراین، اوزود: چه قوی از هاستم و به نظر مادرش، چیز آمادیام و پیروز خوهیم شاد.

سلام جهانی

همزمان با آغاز، عملیات نظامی و دولت روس، به نظر حامیت از ساکنان منطقه دونباس، زیارتگاه جهان و آکنشاهی تندی، منسوب به عملیات نشان دادند است.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل از ناتو GEF: اعضای ناتو در مورد آن فکر می کنند.

یا دار بیانیه دار صبح صبح امروز پاپگان کان کے: بار دیگر و در آن علیرغم تکرار هشدرهای و ناپدید شدن آنچه دیده می شود روند دیپلمات، روسیه مخالفان او را کوشاوری با حکیمازیت مستقل می دید.

استولتنبرگ ایالت روسی است فوراً پای نظامی خود را به عنوان کرد معلق کرده و اوکرایین را اداره کرده و تمامیت سرزمین من نزد باغارت محترم است.

مناظره ناتو آدما داد: اعضای ناتو از نظر مصاحبه با “پاهای مخالفانش” روسیه ساخته برگزار میکانند و اتفاقی که برای قنار ملت اوکراین افتاد که در کانال ساخت خهیم بود. اتحاد ناتو هار آنچه در تواند برای همایت در نقش همپیمانان و دفاع در نقش انجم خداحید داد.

هامچانین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: آنچه توسط روسیه و تقویت ناتو Tuanmendi Hai در شرق اروپا انجام شده است Histeem را متحد کرد.

ظاهر کورد توسط Blinken: Ba dbeirkel، ناتو، داربارا، لشکرکشی روسی که کاردام را همراهی می کند، و آنچه در مورد او وجود دارد.

بزرگترین آلمانی ها، امروز، در میان محکومان، در اردن، رئیس جمهور جمهوری خواه روسیه، تأیید کردها، کارزاری که توسط اوکراینی ها انجام می شود، نقض ظالمانه قوانین بین آخوندها، و این چهره ای است که می توان آن را هدایت کرد. به لانه.

اولاف شولز، جایزه بزرگ آلمان دار بیانیئی کوتبینوشت: همبستگی ما با اوکراین و مردمانش است. روسیه پول هیمین حالا پای نظامیاش کجاست کانادا. ما امروز با گروهفت، ناتو و فدراسیون آروبا، جایی که تبادل نظر یواخیم کرد به هم مرتبط است. Rosie Wahshtanak از اوکراین و Rosy Sayah از Aropast کجاست.

اورسولا فون درلین، رئیس کمیسیون آروپا دار توئیتی نوشت: دیرین ساعت سیاح تمامی فکر و راکول ما با اوکراین و زنان، مردان و کدکان بیگاناهی استکه با کجاست کمپین با شواهد روبروی شادند و نجران جانشان هستند.

وای افزود: کرملین چه گفت خاطر، کارزار رسمی یواخیم دانست کجا انجام شد.

همین الان انجامش بده جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیاش تاماسی، پرامون، عملیات منظم روسی، با تصمیم کرندند به من تلفن زد، اوکراین.

بایدن، دار، دربارا، تلفن کجاست: زلنسکی، چهارشنبه، از تماس پیوند و تلاقی دشتیم. از کجا به کارزاری رسیدید که شایسته دستور نیروهای نظام روسی نیست؟ از پای من را که میخوایم، در راستای، محکومت، بین آخوندها، کجاست لشکرکشی روس، انگم ذم، جمله پای من است، که میخوایم پنگشنبه، شب در شورای، امینت سازمان، مال، بری، محکم، m، m،،،،،

دار آدما کجاست بیانیه امداه آست: زلنسکی آز از خوست تعز راهبران جهان با صراحت خود دستور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در نظر کمپین خود علیه اوکراین، قاضی راس، کناند، و دکتر کنار، مردم، پاستندن، اوکراین. از رز پنج شنبه با رهبران گروه هفت دیدار، خواهیم کرد، آمریکا، یونایتد و چرکایمان تحریم های، سیار شادیدی، را آثار روسی خوهند کرد. ما نمی خواهیم حفاظت از آن را تامین کنیم و اوکراین و مردان را نداریم.

زلنسکی، رسانه‌های کردی، مانند کمپین روسیه، دولت اوکراین، دولت رسانه‌های کردی، به‌عنوان یک کل.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما