کمیت اخلاق پشت بنده عزیز درامد!

[ad_1]

کمیت اخلاق، فوتبال آکادمیک با انتشار بیانیه های آن به پای اعضای رؤسای دانشکده های فوتبال.

به گذرش ایسنا پینگ عضو هیات رئیس فدراسیون فوتبال فوتبال رزهای آخر پای من شواهدی بر ظنم آورد که رو به او کرد مدیر خادم عزیز رئیس فدراسیون، حضور دشت، طرحی از برگذری، جلسه. دکتر هیومین راستا، آنها نامه، سازمان کرندند، دکتر اختیار، خادم قارار دادند که، مجیب آن، رئیس فدرال فوتبال پراساس اساسنام در فدرال کارمندی دارایی تا ۱۴ رز ps به عنوان دریفت نام، جلسه هیی راغات.

مقدار اخلاق، دانشگاهی، فوتبال، اما روزهای پای من، پاهای من، حرف های من، کرد هستند و پای آخر هم دارند.

متن گرافیکی صادر شده به عنوان کمیت اخلاق با توضیح زیر است:

نام خداوند بخشنده

دکتر عدالت گشایش آست و آنه که عدالت را پرینتتاب خیابان راسخت تارا یابد. امام علی (علیه السلام)

با هدف ظهور تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران ارکان نظام جمهوری اسلامی در ایران علیرغم اقتصاد ناعادلانه و حفاظت از همیشقی ملت شریف و فوتبال دوستان و مردم فوتبال و پیشکسستان ارجمند چند نفر پشیمان سعی در برهم زادن آرامش کانونی و خلیل دور جحات گلگیری در مورد موفقیت موافیت عالیه آینده زجله موفق فوتبال در جام جهانی با عنوان فرصتی با بهره گیری از نوادگان طلای کانونی فوتبال ایران ایران رادراند .

بنابراین میزان اخلاق بر اساس انتخاب های قانونی ناشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین داخلی، مبانی فوتبال فدرال، قوانین اخلاقی در فیفا و فوتبال و تصمیمات انضباطی است. نام اخلاق فرداسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با دعوت از مسئولان و اهالی فوتبال و اهالی فوتبال و پیام آن به پاسداری از یکپارچگی، هماهنگی، سلسله مراتب و احترام به قوانین و پاسداری از حقوق مردم و واردات تصاویر و حقوق، تعهد قصور در وساطت شخصی که پشت کرده و مسئولیت اداره مالکیت فوتبال خود را بر اساس تصمیمات برخورد قانونی و با عمل خواهان حکم صادر شده است.

ضمناً جرمی با رعایت دستور ماده 72 قانون عین دادرسی کفری و ماده 24 تصمیمات انضباطی آکادمی فدرال فوتبال با ارجاعات موردی که در مورد آن اظهارنظر شده است، مرتکب جرم شده و راسیجی به اطلاع خواهید می رساند.

کمیت اخلاق، دانشگاهی، فوتبال، جمهوری اسلامی، ایران

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما