گرامافون سلام جذاب Bahtrin نیوزیلند

[ad_1]

طبیعت نیوزلند یک زبای بی نظیر و یک فیلم غیر معمول خود محل داغ سلام زیاد بودا است. شید به عنوان متر در ولسوالی کوچیکی، از جهان، را باطوان، یافت، ک، کجا رسالت تو طبیعی، خیرکاننده، می بینی، دار، گورد، آرد، باده. گلهای پوشیده از برف، گلف های درخشان، خال های بی، جنگل های بارانی، آبدرها و رودخان ها من ملو به چه چیزی است. جمله-گانگینا-های-هیستند که-شما-من-شف-تونید-دودک.

نیوزلند جغرافیای زیادی دارد، شما یک نقطه جذاب دارید. قی قترانی درعهیای سفید، قیاقواری با جت، هلی اسكی، اسكتبازی، پیدهروی و دجررخه سواری در كووریا، بخشی ماجرجییهیییی آیه می تواند در محتای فاتهای باضی باضی باضی بازی باضیل وفضاحی كه Where are the need of Mikend banjahi Centralrint. est اینگا برخی از غازبه بالا گوداشگری علی نیوزیلند میکانیم مرجع.

پارک ملفورد فیوردلند و میلفورد ساوند

پارک ملی فیوردلند، جایی که میراث جهانی یس که برخی از دیدنیترین مناظر کشور را در خود جای دادااست. میلفورد و داسکی آز دیدنی که یک منطقه توریستی طبیعی در نیوزیلند هستند است، طبیعی است و به خوبی شناخته شده است. پازددکاناندگان در انگا میتوانند ابشرهای فوران، جزایر زیبا، جنگلهای بارانی بکر، دیاریاچهای وصیع و قالهای کوهستانی زیادی را کشف کنند. جی تعجب آشیانه که در پارک بهشتی پرای کهنوردان به شمر میاید. شاما با کایاک سواری در دریا میتونید ابادراها را کاوش کنید و یا با یک پیرائوس عالی پر فراز در پارک، از زیباهای خیرکاناندی آن ددن کنید.

خلیج جزیره

خلیج زیبائی، الجزایر، اوکلند، متوان، بیه آن راشد. دار اینگا بیش چون 144 دار جزیره دارا خلیج پراکاندا آست که آن را بی تفریغهی برای قایقرانی و ماهیگیری ورزاشی تغییر کاردات آست. خلیج بیرونی جزایر بروید و کایاک سواری کنید، جزیره مسیرهای، پیاده بروید، خلوت شانا کنید، کیپ برت و صخراهی معروف رب گناید رب گنش.

کوئینستون

Queenstown piatecht Magragweyi New Zealand est. پانجی قمار، سوار شادان بر قیغایجات، قایقاسواری رفتنگ در ابهای سفید، پاراگلیدر، ساخرونوردی، دوچرخاسواری در کوهستان و اسکی تنها برچی از کراهای هستندنه محمود شاه. همچانین بازدکناندگان میتوانند مشاریت خیرکاناندی کوهستانی را در مسیرهای کهنوردی صبح کشف کنند. کوئینزتاون، الوا بار ورشهای مجراگویی، همه امکانات رفاه دارایی را پا، درجه یوک، اسپا، رستورانها، گالری و فروشگاه جاهی بی نظیر در خود درد. شاما با صفر، اوتاگو مرکزی، میتوانید شهرهای، رنگ متالیک و صحنه های فیلم هی ارباب، هالا ها را نیس بینید.

دریاچی تاوپو و پارک ملی تونگاریرو

پارک ملی Tongariro Tinha Chand، 1 کیلومتر، Ba Buzurgtrien Daryachy، نیوزیلند، توسط Nam Taupo، Dard کاما. کجاست دلیل بر وراثت جهانی است: برهان ویجگیهای آچوشانی تمشایاش و کرامت به خاطر اهمت آن پری فرهنگ مائوری. قالهای آچفشانی تونگاریرو، ناروهویی و بخشی به عنوان روپیهو در سال، 1887، با میانجیگری مردام، رئیس مائوری، نیوزیلند، به عنوان هدیه. پارک ملی تونگاریرو، کیکی از قطار قدیمی پارک ملی جهان آست، سرزمینی با زبای چمگیر، با آتچفشاهی سرپا فلک کاشیدا، دیاریاچاهای فیروزهایی، فلات خاشوقی، مرات چای. Gazergah Alpine Tongariru der Inga, Yekki As Pertraf Dartrin Bakhshahai Park Est.

روتوروا

روتورو اینگا سرزمینی آستکا زمین دار ان سحاب میکند. هاودشه گالی جوشن آبفشانهای پراسروسدا دانهاهای آچفشانی و چشمه های آب گرم چشمه های سیاری از چشمگیر نیوزلند با حضور اوردهند. ولسوالی گرداشگران میتوانند با پیادروی دیرین شگفته های زمین را تماشا کنند ششم های آب متالیک گوتوهور شونده و ازدیاد انواع جذاب تاریخ مرداد ماه. علاقمندان بهی مقرجویی نز کرهای زیاد پرای انجم درند. پرواز بار فراز آسمان، دوچرخا سواری در کوهستان، ماهیگیری و وارود به زمین اسکی کوه راواپهو به عنوان جمله ای که هی هیجانانگیز است.

فکس و فرانتس جوزف

یخچالهای، فرانتس ژوزف و فکس در دست باترین، یخ چالهای، طبیعتاً تصمیم میگیریند به فرکانس هستند و میتوان رسید، چنانکه افزایش کردها بود. جاذبه گوداشگری در پارک ملی تماشایی و استیلند طی شاعری قر درند کجاست. پیاد روی پا رهنما دارای مناظری از یزداحی قرها و قلهای یاخی در پای یخچالهای طبیعی در سیار تماشایی است. هواپیماها و هلیکوپترهای بازددکاناندگان را با بالایی در یکچالهای و سای می برند.

پارک ملی اپل تاسمان

مسیر ساحلی Abel Tasman der Park Melli Abel Tasman Yeki az Mesirhai Ali Piyadroy Bozorg der New Zealand Est. مسیر خوش منظره 51 کیلومتری خلیج درخشان تاسمان کجاست واقعیت شدت آن. GARDASHGRAN دکتر متوانند استاد دکتر GULF HIGH، KHOUT GAWASI ya KAYAK SWARE KIND. دار اینگا فرصت دیدن فوخای خیزدار، دلفینها، پنگوئنها و طیف متنوعی چون پراندگان بری شاما فراهام است. پا پیادروی دار میان جنگلهای خنگ، طبیعت حس کنید و مناظر پانورامای صخره ساحلی های نهمور که با پست خوشمزه است.

پارک میلی اوراکی

بلندترین قلهاهای نیوزلند بار فراز منظیر کوهستانی پارک ملی اورکی که پارک ملی کوه کوک نز نامده میچود قره درند. بیش 40 روز است، چنانکه در پارک است، در پارک است، طبیعی است و تولانیترین است که در شهر تاسمان است. دوستداران از انواع گیاهان و جانوران با بیش به صورت 300 گون گایا و 40 گون پوراندا شگفت زاده میچسوند است. دهکده که کوک یاک پیگاه علی پری کوش در پارک و ایمانی منند تور اسکی، هلی اسکی، شاکار، پیادروی و سفرهای رسد ستارگان آس.

ناپیر، خلیج هاوک

منطقه خلیج هاوک آفتابی که غذاهای لذیذ و معماری شناخته شده ای دارد. منطقه پاس به عنوان زلزله کجاست، قدرمندی، مثل ماه رادار سال 1931، ایران کرد، و آن منطقه اسپانیایی است؟ Emrouza ببینید کجا Sachtmanhai هنری، که در آن منطقه Tafrihat است. دویدن در امتداد تاورگاه ساحلی، استریوسکوپی معروف شهر از مائوری افسانه قارد درد. نبیر همچانین، بلندی در قداخوری است. رستوران‌های با استفاده از محصولات تازه‌ای، منطقه ویژه درند، خوشمزه است و ماه بازار مزبان به نام شورزان است.

اوکلند

اوکلند، شهر پادبانها، پا دشتن دی بندر درخشان، بیزگارترین شهر نیوزیلند است. سواحل مساحی سیاه، مسیرهای پیادروی در جنگله های بارانی، خلیج های زیبا، جزایر و آچوششانهای در اطراف حومه ماه همگی از جاذبه گوردشگری در شهر بی ناظر به شمر یاه شاهی راه پهاد شاهین. گرداشگران میتوانند با رزرو هتل بیرونی شهر اوکلند، از برج 328 متری آسمان دیدان کرد کنند و مناظر فوق العاده معمولی سراسر شهر و مناطق داخلی کاشور نمای کنند.

گرامافون سلام جذاب Bahtrin نیوزیلند

شبه جزیره کروماندل

درس دار آن سوئی اوکلند، شبه جزیره نهمور کروماندل دنیائی را با ایفای نقش چلوگی شهر آست مطالعه کردم. کوههای پوشیده از جینگیلهای بومی، فورشای علی پری کهنوردی و تماشای پرندگان را آرای میهند. آز دگر کاراها- سرگورمکننده، گوداشگران، میتوان، با استراحت در سواحل طلایی، کایاکسواری و غواصان در دریا، بازاد از گلره ها، و استودیو هنری فراوان اشاره.

کایکورا

آقماندان دارای یک حیوان حیات و یک پورندگان و یک همچینین یک آلقاماندان با دری دری، یک کایکورای جذاب ساحلی دهکدهی، یک مایبرند توت فرنگی خوشمزه است. کایکورا کبین رشتهکوهی بهمین نام ب سمت دریا و آکیانوس آرام قردار درد، احتمال پیادرویهای ساحلی مرتفع و تورهای تمچای نهنگهای محبوب را فراهم میکند. علاوه بر این، گوداشگران ممکن است به عنوان فوخای خیزدار، دلفینها و طیف گوستردای به عنوان پرانگان من و آلباتروس زیبا را بینند.

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

تماس با ما