یک نوجوان باقی مانده برنج و رشته فرنگی را خورد. ساعاتی بعد پزشکان پاها و انگشتان او را قطع کردندتمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم