انتصاب حقوق کارگران تا دو هفتا

[ad_1]

همکار رباط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی GFT: حقوق و توزیع کارگران بری سال 1401 تا دو هفتا دگر و پیش عید نوروز مشاش می چاود.

به گزارش ایسنا، سردار علی حسین رعیتی فرد، در آستانه صفر حضار اصلی بها گلستان و جریان از کارخانه شیر پاگه اور در استان، تفسیر کردی: وزیر قانون اساسی بنا بر، در راستای اگرااز آگرای برنامه راه راه قانون داریم. .

بیان فصول و مواد قانون کار را که در، انجمن با حقوق کارگران و کارفرماها، ماهم می شد، بورسی می شد، آدمه داد: دار تلاش هوستم تا ب دنیم، کجاست، چه وضعیتی دارد. از آنچه در قوانین انجام می شود قوانین Benf’a Kanim کجا هستند؟

رعتی فرد با انتقاد از قانون کار پاس 31، آدم را اجرا کن، بپرس، نوشته شده است، و من به قوانین سلوک شعر فکر می کنم، و افزود: منابعی را که دارند بچرخان. حدقل اینجا، با سند قوی.

ما با تاکید بر اهمیت توجه به تخریب ماشین کرچیور دار در مقابل آسپ ها و تصادفات ایمن چود، خطر واکنش نشان: تشکیل کمیت حفظ فنی و تشکیل کمیت حفظ فنی و تشکیل مقداری از حفظ و نگهداری فنی به عنوان یک ناروی کار از پرایا زمت آشتا آشتی.

قائم مقام وزیر کار در آدم با بیانیه ای تشکیل کمیت رشته کار و تدوین آیات ذکر شده را به هدف تصمیم اینجانب، رشته کاردور، مراکز نسل پیوند می دهد. ، صنعتی به عنوان تصمیم و وزارت کشور افزودند: یافتن شغل جدید و باکیفیت و برخورداری از مندی کاسانی به عنوان استحقاق بهره مندی از نام بیکاری را درند به عنوان نام برنامه به نفع آن است.

شناخت وقایع 200 هزار مسکن کارگری

تصویر گروه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرجع کرد و یادور چیست سایه: یک میلیون بچه کارگاهی با دست سنگین بیمه اجتماعی.

سردار رعیتی فرد، در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به ایشان، دکتر دولت آقایی، قراضه اصلی یا جمعی، پیشبرد، استفاده از آن، اعلامیه کرد: دکتر شورایی علی کار و دکتر راستی، حقوق. از مردم، 1 عدد سبد مایشت 8 میلیون و 975 هزار تومان استخراج شده شید کا شماره 36. 4 درساد خوراکی و مابقی خوراکی نمی باشد.

ما دکتر پایان در خاص کارگران سخن، و توضیح داد: دکتر شوری علی کار، البر، حقوق و دیستمزد، نام دکتر آئین، اقامتگاه کارگری سخنا، درخواست تجدید نظر و نظر. تصحیح بخش عظیمی در نقش چالش سلام کارگران نیز بلند می شد.

موضع یک مقام مسئول کجاست با اشاره به تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد خاص و افزود: «همین راستا» و «گحش» به قانون مسکن، برنامه رجوع کنند. ه-دولت وقایع 200 هزاره یکی مسکن نشین و شهرازی دکتر حیات دولت مصوب شد کار بیسیار مهمی سورت می پترد.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما