۲۹ اسفند ۱۳۳۸ با فرمان شاه و موافقت حسین علا، «وزیر دربار»، دبیرخانهٔ دانشگاه – https://sitici.ir – ملی به ساختمانی واقع در خیابان پاستور پلاک ۵۷ منتقل میشد. فروشگاه آلدیجیتال که از سال ۱۳۹۱ دارندهی نماد الکترونیکی است، یکی از فروشگاههای معتبر در موضوع خرید لوازم الکترونیکی است. شرکت های معتبر در تمامی رویه های کاری مشتریان خود را در جریان می گذارند. این فروشگاه مجازی ادعا میکند قیمت گوشی ارائه شده در مقداد آی تی از اکثریت موجود در

تماس با ما