دیجیاتو نوشت: اسپیس ایکس صفحه جدیدی را در وب سایت Starlink برای سرویس “اتصال به سلول” خود راه اندازی کرده است که جزئیات زمان بندی اتصال تلفن های هوشمند به آن را شرح می دهد. این سرویس از سال 2025 اینترنت ماهواره ای را به تلفن های معمولی در سراسر جهان می آورد، اما قبل از آن و از سال 2024، کاربران می توانند پیامک ارسال کنند. در صفحه این سرویس اشاره شده است که دسترسی به متن، صوتی (تماس

تماس با ما