میمونیدس اظهار داشت که تناخ صریحاً خودارضایی را ممنوع نمی کند. خودارضایی مجازی داغ‌ترین روند در مدل‌سازی وب‌کم بزرگسالان است که می‌تواند سرگرمی‌های عجیب و غریب و غیرعادی بزرگسالان را برای هر کسی که به اتاق چت جنسی زنده شما می‌پیوندد، فراهم کند. از خدا بخواهید که شما را به سمت کسی هدایت کند که بتوانید با او پاسخگو باشید و وفادار باشد تا با شما و برای شما دعا کند. 560-636) هرمافرودیت را به صورت خیالی توصیف می کند

تماس با ما