واردات شلوار در اتحادیه اروپا از کشورهای در حال توسعه هنوز هم پذیرفته شده است و 4/29 درصد از کل واردات شلوار این اتحادیه را شاامل می­شود و این امر روند صعودی دارد. کل سه واحد دارای ۲۵۹٫۰۰۰ پرسنل و نزدیک به ۳۶٫۰۰۰ نفر رزرو است. کارگاه های تولیدی کمربند با توجه به قیمت دستگاه پرس کمربند و همینطور قیمت دستگاه برش کمربند چرم علاوه بر تولید انواع کمربند چرم مردانه بسیاری از مغازه های فروش عمده کمربند زنانه را

تماس با ما