برای اجرا باید بدانید که شگفتی های ناشناخته زیادی در این سیاره وجود دارد که حتی درباره برخی از آنها نشنیده ایم. برخی از این شگفتی‌ها، مانند دیوار بزرگ چین یا آبشار نیاگارا، آنقدر معروف هستند که عکس‌های آن‌ها در مجلات و وب‌سایت‌های مسافرتی به نمایش گذاشته می‌شود. اما مکان هایی هستند که چندان معروف نیستند و این بکر بودن و رمز و راز بر زیبایی آنها می افزاید. حتما تعجب می کنید اگر بدانید جایی در زمین و در

تماس با ما