در سال 2003، MSN بسیاری از اتاق‌های گفتگوی خود را در سراسر اروپا، آسیا و آمریکای لاتین حذف کرد. خدماتی مانند MSN و AOL (که Compuserve را در سال 1998 خریداری کردند) عملکرد گفتگو را در دسترس میلیون‌ها آمریکایی قرار دادند و آن را در اشتراک‌های Dial-up بسته‌بندی کردند که کاربران ابتدا هر ساعت و بعداً در ماه خریداری می‌کردند. در یکی از «کانال‌های اولیه» که توسط InfoWorld در سال 1984 توصیف شد، کاربران هیچ کاری جز صحبت کردن به

تماس با ما