که تمام مباحث زبان فارسی و ادبیات رو تو هر سه پایه پوشش داده اما اشکالش اینه که یک درسنامه جامع نداره که البته داخل پاسخ تشریحی تست ها این ایراد تا حدودی برطرف شده. و برای بعد از عید که ادبیات رو تموم کردید خیلی بهتون کمک کنه. بخش آرایه های این کتاب تست های خیلی خوب داره. آیا برای این بخش نیازی به خوندنه کتاب آرایه سال سوم هست ؟ و همین از این درس، یک درس رتبه

تماس با ما