در شفیع رسالت آموزش ها به صورت عملی و کاملا کاربردی جهت ورود به بازار کار و کسب درآمد برنامه ریزی شده و تا زمان فراگیری کامل ادامه خواهد یافت. بخش عملی رنگ و لایت : شامل ۴ جلسه کلاس عملی در محیط آرایشگاهی در رابطه آشنایی با ساختمان مو، پایه شناسی، پیگمنت شناسی، کاتالوگ خوانی پیشرفته، آشنایی با مثلثات رنگ و … آمار قبولی هنرجویان آموزشگاه سرای نمونه در امتحانات عملی سازمان فنی و حرفهای بسیار بالا است. آرایشگری

گفتن یه خانوم از شما به اتهام انتشار عکس خصوصیش توی اینستاگرام شکایت کرده. رفتم توی سامانه و دیدم نوشته طرف رضایت داده و پرونده مختومه شده. کاکوان درباره صفحاتی در فضای مجازی با موضوع کودکآزاری تاکید کرد: خوشبختانه در کشور ما صفحاتی که مربوط به کودک آزاری باشد به طور خاص و به صورت حرفهای و باندی وجود ندارد و اگر چنین چیزی به ما اطلاع داده شود به دلیل حساسیت موضوع به سرعت شناسایی و تحویل مقامات قضایی

تماس با ما