ولی در برد بوتان نمونه های قدیمی، از تریستور(SCR) و نمونه های جدید از اپتوکوپلر ترایاک (TRIAC) استفاده شده است. معرفی بهترین صرافیهای داخلی یکی دیگر از مباحث آموزشی در دوره آموزش ارز دیجیتال پارسیان بورس است که به صورت کامل با صرافیهای داخلی ارز دیجیتال آشنا میشوید و میتوانید به خرید و فروش ارز های دیجیتال در این بسترها بپردازید. امکان تعمیرات برد لوازم خانگی و همین طور تعمیر دیگر قطعات لوازم برقی و یادگیری این حرفه بصورت همزمان

تماس با ما