به علاوه، بت فوروارد این حق را داراست تا محدودیتهای ویژهای برای حسابهای کاربری هر کاربری اعمال نماید. 14.1. در مورد دخالتهای احتمالی در نتیجه مسابقه و چینش ضرایب برای مسابقه (از جمله احتمال تبانی)، بت فوروارد این حق را داراست تا پرداختها روی این رویداد با متوقف کرده یا پیشبینیهای روی این مسابقه را لغو نماید. بت فوروارد این حق را داراست که حسابهای کاربری کاربران را در چنین شرایطی مسدود کرده و جهت اطمینان از صحت حساب کاربری

تماس با ما
تمامی محتوای این سایت با استفاده از محتوای اینترنتی و ترکیبی از آن با کمک هوش مصنوعی تولید شده است و ما هدف ما ارائه تبلیغات یا اظهار نظر درباره خوب یا بد بودن محتوا نیستیم و مسئولیتی در قبال صحت محتوا نداریم و از استفاده از آن تشویق نمی‌کنیم.