سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) ابزاری متعلق به ایالات متحده است که خدمات موقعیت یابی، ناوبری و زمان بندی (PNT) را در اختیار کاربران قرار می دهد. این سیستم از سه بخش تشکیل شده است: تقسیم فضایی، بخش کنترل و بخش کاربر. نیروی فضایی ایالات متحده بخش‌های فضا و نظارت را توسعه، نگهداری و اداره می‌کند. بخش فضایی GPS شامل مجموعه ای از ماهواره هاست که سیگنال های رادیویی را برای کاربران ارسال می کند. ایالات متحده متعهد به حفظ

تماس با ما