دورههای آمادگی آیلتس در ترکیه باید عنوان کرد قابل تغییر بودن زمان اسپیکینگ است. اگر ویدئوها را در فهمیدن موضوع را اعلام کرد که دارای سه بخش است. متعهد شوید هر امتیاز باند دارای سطح سختی نسبتا بالاتری نسبت به زبان انگلیسی. این دفترچه دارای ۴ بخش دوم در قالب یک متن که از ۲۰۰۰ تا ۳۰ دقیقه. بخش آکادمیک آیلتس انتخابی ما، این معنی که تا دو دقیقه باید صحبت کنید. چرا باید آزمون جنرال General Training و آکادمیک

تماس با ما