چاقوهای چمن زنی حداکثر سه تا چهار اینچ عالی به نظر می رسند و فراتر از آن، زشت به نظر می رسند. یک چاقوی چمن زنی 2 بهتر به نظر می رسد اما برای کوتاه نگه داشتن آن به تلاش زیادی نیاز دارد. ماشین‌های چمن‌زنی از برخی از بزرگ‌ترین نام‌های این صنعت از جمله بلک اند دکر، فلایمو، و بوش را خواهید یافت، بنابراین هر چه که انتخاب کنید، می‌دانید که دستگاهی با کیفیت عالی دریافت می‌کنید. برای لیست ما،

تماس با ما