این مفهوم ساده است و هیچ چیز پیچیده ای در مورد فرآیند ثبت نام وجود ندارد. قانون جذب این مفهوم است که افکار ما واقعیت ما را ایجاد می کنند. در سال‌های اخیر، پدیده فوق به "قانون جذب" معروف شده است که بیان می‌کند چگونه چیزهایی که شما تجربه کرده‌اید از برنامه‌ریزی ناخودآگاه شما سرچشمه می‌گیرد و ارتعاشی در بدن شما ایجاد می‌کند که به طور طبیعی آنچه را که دوست دارید جذب می‌کند. در طول 100 سال گذشته، فیزیکدانان

تماس با ما