ما انواع تاسیسات، از آینه گرفته تا اسپلشبک را ارائه می دهیم. تغییرات و ارتقاء در تمام تاسیسات موجود، و تعویض آینه، اسپلش بک و شیشه پنجره. اگر در شب در معرض نور قرار بگیرید، به دلیل پرتو نور منعکس شده توسط شیشه، روشن تر و زیباتر به نظر می رسد و هنر تزئین خانه را اضافه می کند. بلورهای اکریلیک قوی و سبک با بالاترین کیفیت ضخیم و رو به رو، بهتر از شیشه! دو دیوارکوب قدیمی آینه و

تماس با ما