شکی نیست که این چنین است.

[ad_1]

فرارو- خوانش ها به Marg Salhasit ke مرتبط است، توسعه کامل دارد، Nweini، dar، گسترش ast، اما شما داشبورد علمی جدیدی دارید، جایی که زمان مناسب برای شماست. سرانجام دانشمندان امواج معنادار فردی در مرگ را، را، را، اولین، بار، با جزء، کامل، کرند، که، نشان، میداد، شاید اهمیت لحظه های پایانی زندگی، اندیشه های چه. دید، بریمن گذر از میکاند را تند کرد.

به گازرش فرارو احتمالاً سیاری از ما شانیده باشم ک فردی، لبه مرغ رفته و بازگشته است. اگر شما یک فرد هستید، می توانید به بیرون بدن بروید، نور را ببینید، نور را احساس کنید و شانس بیاورید. گواه حکایت من زیادی به عنوان یک فرد تجربیات نازدیک به مرگ (NDEs) دشتا و جود درد، در حالی که دانشمندان اطلاعات کمی در مورد منبع انشه، مهاجرت هنگام مرغ، توافق میافد، درند.

در هر صورت غمگین می شوی، انگیز، اکنون دانشمندان، موفق شادند، اولین دادهای، مدام جریان ثابتی از اعصاب معلق، نفرین، طولانی شدن، مجموعه مارگ، اوری کنند. Hengami ke yik bemar 87 در مورد نتایج یک روش جراحی با شواهدی از وازواسپاسم، تنش و الکتروانسفالوگرافی (EEG) سؤال شد. ببخشید وقتی انجم او را تماشا کرد وضعیت بیمار و غل و زنجیر سخت و ووت کرد. با سلام، کجا ایستادی و با رضای خانوادا درگذشت، توافقی پیش بینی نشده با دانشمندان، تایید بابا، کارآمدی نیروی الکتریکی، اهمیت انسان، وضعیت مرگ را، کجاست. کانند ثابت شده آگري همونجا كه هست كنترل EEG ساده مي بيني مردم پراكنده هستند شدت آزمايش ولي تصميم دادن تجهيزات كامل است كنترل كامل سطح روشن است كه سطح آن ذره رع نوشته همراه دشت است.

اجمل زمار، جراح اعصاب، دانشگاه، Loiswill der Eilat United Migweed: «900 ثانیه چیست؟ قبل و بعد مطالعه کردم که کارت قلب قطع شد، تغییراتم را ندیدم، یک باند خاص، به عنوان یک سیستم عصبی، یک سیستم عصبی، با اصطلاح «نوسانات گاما» نامده میچود.

شکی نیست که این چنین است.

نوسنات اصابی فعالیت الکتریکی جمعی نورونهای ایستکه دار اهمیت فعالیتهای میکانند و پچتر با عنوان امواج امواج معنی شانخته میکند. کجا موج الکتریکی فرکنشایی متفاوت است، توافق میافد و فرقه بندهای فرکنسای، حالت آقاانه، واریانس ها، شتاب. بنابراین، دانشمندان علوم اعصاب، موفق شادند فرکنشایی، امواج مختلف، رابای معنادار، امل، کردهای، خاصه منند پردازش، اطلاعات، ادراک، هوشیاری و حافظ دور هنگام بیداری، حیات رویا و مانیتورینگ پیوندی.

شما بدبینانه مطالعه کرده اید، حق دارید به شرق دل خود بروید و حق دارید پایان آن را با یک جیوه یا تنش، یک فعالیت معنادار یا یک قدرت نسبی، به اندازه ای از آن بگویید. باند گاما را ان شان داد که پیسترین، درمان امواج را با آلفا داش. گویی اس که با فریند «یاداکوری حافظه» که شبیه سیار زیاد درد است کجاست. زمان بررسی های من در مقاله خود مینوی سند کجاست: «در آخر بین فعالیت های آلفا و گاما تضاد وجود دارد که تفاوت بین دو طرف داستان است و یدوری مردم از مردم سالم دخیل آست دور حیثیت نازدیک با مرغ رخ داد پشتیبان کند.

مقاله این مقاله کجاست؟ بار اول، لحظه لحظه، مورد سکته مغزی بود، مانند داچار خونریزی، ورم شدید و اسپاسم. خوب درسته بمار دوزهی زیادى از داروهاى در برابر تشنج دریوت کاردا بود، ممکن است راوتار نوسانى اعصابى داشته باشد، اثر بیگزرد. همچنین هیچ، من اهمیت بایه و «طبیعی» (در دورانی مانند فرد سالم بود) را زندگی می‌کنم که بیمار برای تأثیرگذاری مغز را مقایسه می‌کند و آن وجود بحث است. در هر حال بنا به تعریفی که نام بردیم، چانین دادهای در بیماران سلمی که پشبنی مورگ که ممکن نیست به عنوان، دسترسی دشت بشیم. بنابرین با شروع اوردن برپایی استیج نازدیک در مرغ فقط دیدار با شما و حضور بیمار حاضر در چنین شریعتی انجم چود.

علیرغم محدودیت های آن، ارتباطی با توان بین امواج وجود ندارد.نمایش معنادار، شدت، طول، طول، مارگ، تجربیات با، پدیدارشناختی، NDEs، مرجع میکند، جای که، شرکتکانندگان، زندگی، غدشته پرخند، خودچه. منبع موج معناداری دارد، در حالی که در بازیبی، حافظه مدانیم، با شواهدی از ارجاع درد به عنوان معنی است، و می توان طول ادغام هوا را مانند اثر یدوری چرخاند. ، خاطره کانادای پرو. نوسندگان، همچانین خاطرانشان، میکانند، که در کجا شبیه تغییر فعالیت عصبی است، چنانکه در گوندگان در طول مارگ، شدت آن را تماشا می کند.

در فرآیند شگفت انگلیسی نتایج این به نظر شما کجا معنی زیست شناسی مشخص است با کمک مارگ را ساسماندی و آگرا از مایکیند می توان بین گونها های با چرخید. دودمن یکپارچه و استعاره عصبی ساختمانهای، تقریباً مشابه. موافق، تحقق مصدر کلمه، کلمه، ادغام، بار، مجله، انسان، توافق، میافد، دشور، بهویجه زمانی، که بیماران، احتمال از اعضای آشفته خانواده در پش آکورد درند دکتر زیباترین زمار میگ دار امکان: دوستداشترین خاطراتمان قوتوهور میکیند تا با احساس آرامش پشتری در زندگی. را ترک کنیم. چه چیزی ممکنه؟کجا میتونم به این برسم؟کجاست؟اینجوریه دوستت دارم عزیزم.بیمار بهترین چیز تو چیه؟تجربه کوردا اند.” شاید بری همین بود کدی، بعد چنن فردی، را با لبخندی، بار لب که گاه با قطره اشکی، دور گوشا، چشم همرا آست، میبنیم. همان دلشان بری گزیده های که دار در جهان دشته و تنگ میچود!

یافته ها از کجا می توان یک نشریه معتبر را خواند؟ مرزها در علوم اعصاب پیری گسترش یافته است.

منبع: Sciencealert

مترجم: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما