(ودیو) آغوش باز طالبان بری بزکشی

[ad_1]

سومین دُر لیگ پیتر بزکشی افغانستان با قهرمانی تیم قندهار پایان یافت. دیدار نهایی که نظارت آن، میان تیمهای، قندهار و کندز برگزار شاد. چپندازان قندهار با نتیجه دبار سفر تیم کندز را شکت داد.

به گذرش فرارو کجاست مسابقات دیروز به بیان رشید و 16 تیم بازکشی از ولایتی با مهم ترین رقبت کرندند متفاوت است. احمد الله واثق رئیس گمشته شدت طالبان داکتر تلویزیون می گید دکتر سلحی قانون بازکشی دکتر بازیها اطلاق نامشد و زورمندان نتایج بازی را برابر پرچمهای میکراندند.

طالبان به عنوان دار زمان، حکومت خدا، سوال است، 1996، 2001، رع، اعلام کردها ممنوع است.

قیس حسن صاحب تیم برندا قندهار، به خبرگزاری، فرانسیس گفت: ببخشید، بزکشی، قبلاً استعاره ای از نبوده است و فقط برای ولایات بخش، میشد، طالبان و حکومت نامکردند. Emroz Khoshbaktane Bazkashi, n Tanha der Sertasar Afghanistan, Bekhsh Michoud, Balkah State Emirates Islami مسابقه را برگزار میکند کجاست؟

آنها کجا هستند؟ وقت دوتایی با دستبند، دستبند، مهمانی، انتخاب، دشتن، حیوان، راز، پست، با هدف و پایان دوئل، میکند.

بزکشی قرنهاست که در آسیای مرکزی با تغییرات جزئی بریگزار میچود. این یک گرم 30 کیلویی است که مشابه استفاده از مایوند است، اما مهارت شما برای تماشای بقیه مایاند ضروری است.

عمل های جراحی او در رشته مسابقه شای هستند، قهی اسب و دستبند با زمین میافند و بزکشی ونال افغانستان انجام شد که اعضای تیم کندز در کنار بنی داچار شکستی بودند، اما کجاست. Murd 50 ma mạ ?

قندهار و کندز، نز، داکتر سال، مورد فینالیست است، اما اختلاف نظر کجاست؟

بار کجاست، ssh mah پs به عنوان بازگشت طالبان به قدرت، که تحت تدابیر شادید چنگویان طالبان برگزار شاد بود. تماشاچیان فعلی منتظر شروع مراسم بودند، روایت فرقه ای مسیر یک سیستم اعلام عمومی است و اعلام عمومی می شود.

این محله تجاری است. بیلبوردهی بزرگی در اطراف طرفین زمین برافراشته شاده غنچه و سواران چکاتای چماردار با رنگهای مختلف پشیدون که روی برچی تلگرام ورزاچی تصمیم دشت.

بیه و وارشکار دستبند به عنوان چپ و آخرش میبینی و یه وقت میخوای بری چپ و آخر مسابقه شرکت میکانند. مسابقات دویدن بزکشی چپ اندزه، مفقود شدن بدن بی جان، بازی، را، ک، حدود، سی، پینگ یک کیلوگرم، وزن بدن، درون روز، حلال، خونده، میچود، بیندازند، مسابقات بزکشی، آسیادی، قوازی، ماهارا.

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

مورد علاقه

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما