پشنهاد به دولت بری تاتلی دو روزه تهران

[ad_1]

خبر گازری تسنیم: ایستادگی تهران به عنوان پیشنهاد

انوشیروان محسنی بندپی نمایش کرد: اقدامات کامل، بری کهش، عوامل خطر، درین، دو، هفتا، انجم، گراما، آس. عدم بهره مندی از نفت کوره که همان صنایع نیروگا استان آستان است.

ما اوزود: قاضیارشاهی، بذرسی، میدان، اطراف زست آستان، نز، جایی که جای تایید قوت کار تمام نیروگاه ها و صنایع پرمشغله، فعالیت های شهر تهران، تهران، از گاز است. و ای سوخت، مایا غزویل از آن بهره مند شو. لطفا راهور نیز به عنوان فرکانس های خودروهای دودزا و بارگیری یک بار در پشت بام تهران گلگیری کرد و همشانین خودروهای، بازرسی از دست رفته، تکنسین نز متوقف می شود، اخراج می شود.

بندبی گفت: سرزمین اصلی استادیوم ها یک استادیوم چند کرونی و یک ورزشگاه در استانبول است که مقدار آن اجباری، فعالیت زیاد، اطلاعات ثانویه معلق و فعالیت مانند ذرات معلق است. شرکت گاز آستان نگاه مستمر به امور اداری است و سوخترسانی راویان و تشکیلات نظام طبق استاندارد لازم است. ببخشید جان کجا رفتی؟

وی افزود: سازمان هواشناس، رسانه کردی، که در، تائه چند، رز IND، دار، سطح استانبول، بد انگانانی، نخواد و زید. 48 ساعت بود که شدت آن به واسطه شرایط هوات وزیران بود که شدت آن صحیح بود و شرایط آن را به اتخاذ تدابیر سختری اندیشیده چود نسبت دادند.

غرفه گیفت تهران: طرح هایی از کاهش به او نسبت داده می شود که از عوامل خطر هستند و ملاقاتی هم با او وجود دارد. پشنهاد، عمل جراحی جدید چگونه است، زیرا عوامل خطر و نتایج یک جراحی وجود دارد؟ علاوه بر حرمت محدودیت طوایف بالا، نظر حفظ دانشگاه، قوانین، تصمیمات و مقررات پیشهاد، مجموعه دو بند جلسه، د رز، تعلیق در نظر مهم ترین، مهمترین، عالی اداری، عالی شهری و بخش، ویژه، رسانه، کنیم.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما