کلاس من نادال را که دیدم، آستر گرامتوم

[ad_1]

به نام گازرش “ورزش سه” و انتقال او تسنیم دختر جوان تنیس ایران نخستین که در مسابقات گروندسلم جهانی مصدر اقبال بازیکنان مطرحی مانند رافائل نادال تصمیم گرافت. یا ماورید تحسین رئیس عامه و دو مقام و رزش کاشور قرار گرافت هستند.

* آیا تا به حال در مسابقات گرانداسلام حضور داشتید، دوست دارید چگونه؟

به نظر اولین بار در مسابقات گرونداسلام شرکت کردم و بازیکنان موتره جهان به قول رافائل نادال مدیسون کیزو اشلی پارتی رااز نازدیک دیدیم. مسابقات جوانان را اجرا کنید، آنها باهترین های جهان، شرکت کاردا بودند و برنامه مسابقات باهوم بازی می کارند را اجرا می کنند. مسابقات تجربه خیلی خوبی بری از باد و از انجای که هتل و سالان قدمخوری کجاست غلاف مشترک بازکنان بازرگسال تجربه بازرگی شادکا باتوآنم و دیک برای غذا در خرم و بازیهای است. رب

*مسابقات غلاف چگون؟

مسابقات سطح اسب گوانان خوبي دشت. هیما بازیکنان شرکات کوردا بودند. از بازی اولم را پاپ کورن و آستراس زیاد خیلی خوب انجم دادم. حریف دووم از تخیل من آماده بود. باینکه هفتا قبل از اینکه در استرالیا باشند پیروز یک غلاف بود اما از چنس پیروزی دشتوم تجربه کافی شرکتی که مسابقه می داد گرانداسلام را نادشتم و نتوانستوم را با پاپ کورن و فدای زمین. اطلاق بدهم، رغود، و آنها کاملاً طبیعی است و غیر معمول نیست. عمیدوارم تجربه راه مین و تنیس ایران را بزتر کوردا بساد و باتانیم قدمهای باهتری را برداریم کجاست؟ حکم خیلی از رسانه خرجی سایت فدراسیون جهانی و بازیکنان مطرح دنیا از رافائل نادال بری از آستوری گژتهند.

* رافائل نادال همسفر من گفتا غنچه نخست افتخار بزرگی خیابان که الهامبخش مشکات الزهرا بودم.

از خيال من خوش حالم كجا موافقت رخ داده آستاكا از توانستم در ديد رسنها و بازكنان بزرگ باشم و نام رادار سايها و فضاي استعاري با عنوان يوک ايراني در توان ديد. این یک مطلب تخیلی از Buzurg Ast است. اینکه بازیکنان بری از بیت مجازی بیگزرند و با آکس بگرند. هیمینتور خواسته و شروط و این بالا سایت تنیس دنیا از نشر میکانند بری از خلیلی بزرگ آس.

* نان تست رافائل نادال الگویی؟

Olin Bar der Sun Hecht Salgi Bazi Tennis Rafael Nadal Raas توییت کردن دیدم و هفتم بعد از تنیس بازی کردم.

*با نادال کردی را همراهی کردی؟

زمان من یا را دیدیم احساس خوبی دشتوم است که برای آسترز گرفث بودوم چون بر اولی بود که ایشان را میدیدیم و نت واستم حرف بزنم اما ایشا مخالف گرفتم وخیلی خوشحال شادم که م همراه آی کارداز آرادغربده را. آکادمی روی سایت نادال گدهاند.

* به نظر آدم مسیر موفقیت این کری انگام چیست؟

Buzzargutrin ke bayed bardaram Where es ke es es es nes peda kanem, chun Sharkett der granadaslem hai after me و مسابقات آزاد فرانسه بدون اسب اسپیسر سخت آست است یعنی امکان ناپتر از زمان من همراهی mışır ış ın ışıdığım. پس اولین جایی را که بود ارائه کرد، espencer، peda، ke، ke، kem، kemk، kanem، مسابقات پیشتر، sah grandaslam و مسابقات آزاد فرانسوی، shirkat kanem را اجرا کرد. بازیکنان بزرگ دنیا میگفتند عمیدواریم شامرا را در فرانس بابنیم مسابقات.

*آقایی سرپرست حضار و دو مسئول و رازش گواه حضور در مسابقات شمع در گرونداسلام و مطره شادان در جهان تخمین کرندند.

خدارا مرسی من برای شرکت در مسابقات گورانداسلم بازخورد خوب دشت آست حضور داشتم. همه درد نكنند. مقدار میلی امپیک، دانشکده تنیس، آکادمی استعداد و خانوادم به نظر شرکت که مسابقاتی از حمایت کرندند است. وسط گرم کجا محفوظه Bechter shod praeinkeh Batawanem خدام را دار مسابقه بچتر کجاست؟ از توانستم در رند مسابقات اول و دو مسابقه اول مقام من از خیال باتر میچود.

بعد از موفقات، گورنادسلام و مطرح، شدنت، در جهان و رسانه، جهانی، هونوز، اسپانسر پدا نکردهای؟

در اینجا یک خبر برای شما به عنوان یک Spacer Nest است. شما کجا هستید؟ Ba Ranking جدیدی که با پیروزی در بازی نخست گراناداسلام مسابقات کسب میکنم سایت های خیلی خوبی پدا میاتنم دیر اصلی برنامه گراناداسلم بالا حفار و آزاد فرنچایز مسابقات آزاد.

س: آیا شما مسئول خانه من هستید؟

از کجا آمدی از کجا آمدی همیت کنند چون زمان من رفت شادند در مسابقات گروندسالم قسمت حفاظت کارندند. عمیدوارم حفاظش کجاست پیشتر مسابقه چیست و گرانداسلامها چون تاریخ روز و هامانجور امر رسنه خبر خارجی و حضور قسمت مسابقه the grandaslem، استرالیا، پدر پدر است، پدر، که مسئولیت حفاظت را بر عهده دارد؟ آمیدوارم باتاوانیم در گرونداسلام های بادی با برچم ایران افتخار آورینی کنم.

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهانHome AppliancesBuy
تماس با ما