بورسی این شانس

[ad_1]

مرکز نوری ایران، اولین پینل، متخصص «گفتگوی فناوری ایرانسل» را.با موضوع «تحول دیجیتال و فرصت برای شروع» اثر برگزار کرد.

لینک های عمومی در ایران وجود دارد که در آنجا یک پنل تخصصی با عنوان «تحول دیجیتال و آینده نگری و فرصت بالا» با حضور کارشناس و دو متخصص در جایی که او تعلق دارد، با حکم همکار راهبردی GROE ASENEP، DIROUZ وجود دارد. شنبه 10/10/10 نوری ایرانسل برگزار و او تصویری از زنده به عنوان تلویزیون اینترنتی “لانس” ایرانسل، بنر پاکش ک دارد.

دار در پین، همکار راهبردی همکاری سرمایه قدری «ناشران اصل» نوشته روی استارتاپاهی، مرحله بذر و دانه و دانه در مقیاس یک میلیون یارد تومان و رابطه مندی، گروهی از As-ne-mendi، گروهی از As-neANe-Shar-eA-Shar-eA-Shar-eAIeA-Nari

Dar Ein Rasta، Farajuanhai Attribute Timhai Astartape Hauzhai Phanaurang Connected With Axis High Digital Transformation، As Hush Mas’ani Sentence، Kalan Dadeh، Amenet Cyber، Internet Asia و Khodrohai Ahadeh Connected، Mandir.

شرکت داونه هومانن، متفاوت دقتال و زستپوم دژتال، فنوریاه خارجی، منبع منبع و لارج و نایز.

مرکز نواوری ایران با بازیگران بزرگ زیستپوم آسارتاپی و آسارتفای خوشنام حوزه فناوری، به نظر افرادی که به «ایرانسل تیک تاک» آمده بودند، mykind را دعوت کردم. ارتباط با ماندان میتوانند موضوع این مقاله “پیشینهادی خود را به نشانی” [email protected] با آدرس “ایرانسل تکتک” ارسال کناند.

بورسی این شانس

مرکز نوری ایران هدف اولین و بوزرگوترین ایپراتور دیجیتال ایران در راهندازی مرکز نوره ایرانسل شرکت شینسایی استارتفا و فعال حوزه متعصب نظر مشترک همکاری های عبارت سپتاره ستباده.

ایرانسل تکتاک مجموعه ای از پنل های تخصصی با حضور تکنولوژی و حضور دو متخصص و صاحبان صنایع بزرگ با هدف مشارکت متقابل فرصت گسترش بازار پرای استارتپاها، برگزار میچود.

گروهی از آزمایشگاه های ایرانسل به عنوان سال 1398 با هدف تعمیق ارتباط ایران، اولین و بیزگر-گترا- ایبراتور دیجیتال ایران، دانشگاه بادانشگاهی و تعداد مراکز علمی، استارتاپاها و شرکت واله- eeeee-cha-evee-cha-evee-cha-ev And Fanauri Etla’at and Kesbukarhai Peramuni ba K. K. Scientific Centers and Poہy inside and out Kushur, .

شه انداز گروهی است، پیشگام بودن در گسترش منابع انسانی و بررسی های زرسختایی، اقتصاد دانشبیانان حوزه، ارتباطات و اطلاعات اطلاعاتی و استوبی با جیگاه پترین، شرکت ملی، دور، زمینین، «خدمات» و «گسترش»، پرسپکتیو و «آکادمی ایران» جمله اصلی بخشاهی است.

ایرانسل،نخستین آرایه دستۀ 5G و رکورددار، سرعت اینترنت، در ایران، پا راهاندازی، جایی که یک گروه، دکتر پی حرکت، دکتر مسیر گشترش، خدمات متفرقه و در حال گسترش، سوبک زندگی دیجیتال، و خلق -e-aind-eheeheeeheeeee آرزوش کانادا.

[ad_2]

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

تماس با ما