ریا غفوری آرزو می کنم استقلال قهرمان شود و تیم ملی برگردم

[ad_1]

استقلال رز پنج شنبه ددار حسی با پرسپولیس درد و پورد در بازی میتواند قهرمانی ابیها راا آمد نوع.

رایا غفوری، کاپیتان استقلال در گفت و گو با روزنامه همشهری در خاص داربی آخر هفتا و سال 140 سهیبه های گالبی کردا که در آدما میخوانید:

از 1400 بپرس با قوز فراز و نشیب یادداشت شخصی و مسابقه فوتبال هست به نظر خودتون نظرتون چیه؟

از همیشه دوست دارم عمل مستبی دشت باشم. Adam Shayed Kili Jaha Shakst Bakhour و Kili Kili تجربه Ha Ra توسط Dossit Me Acknowledgment. از دیدگاه من، چگونه به تجربیات گران بهی را نگاه کردید؟ آنها شیده سال انچنان پرفروگ و خوپی را نقاراندام هستند. عناوین من Ra’az Lahas Fotballi Gasab Nekardam Wali Bray Zandgui and Adama Rah، Experiences of Khaili Gran Beha and Khobi Ra by Dust Ordem هستند.

پوست سال 1400 فینال جام حسفی را داچتد و در فینال شاکت کردید.

بله متاسفیم. امسال مثل سال قبل جام هفلی رااز داست دادیم. شما فقط تجربیات خوبه را از داست اوردم دیده اید. قراردادهای عجیب و غریب، دیرین سال پریما افتاد، اما با داد، ثابت شده نگاه می کنم و هی بزورگی از کجا ید گرافتوم.

شروع به پرسیدن 1400، بدون مربا، بدون مربا، اما وسط روز، وقتی می پرسد، برای نجات صندوقچه، برای نجات روز، درخواست، ترک، درخواست، برای یک سوال، برای یک درس، درست است؟

دقیقه حالا ویدیوهای مرد، آیدا، آل است من توانم، باگیم، شریعت بریمن استثنایی هستند، اینها هستند که می خواهند دریم قهرمان را ببینند، پیتر شویم را ببینند، اینجا هستند که با دریم جم صحبت کنند. محفلی را همراهی کنیم.

نوید را به هواداران می دهی استقلال دار سال جدید قهرمان لی پورتر چود کجاست؟

تیم من امسال خیلجی خوبی درد. با معنای واقع گرایانه می توانم باگیم تایم هاشم و هوم بازیکنان به نظر موفق تلاش می کنند. عمیدوارم با همین آرامچی که دارم آدما بدیم. گرشا از عقیده دارم بری قهرمان شادان باز در دست باشم مهربان و آرامش من را حافظ کنیم. توافقی بین نیفتادا و بیاد همین، مسیر آینده، پارگی و پایان آن وجود دارد.

فرهاد مجیدی متولی فصل آخر قهرمانی و رایا غفوری هستند به نظر خودت کجا رفتی؟

دقیقه انشاءالله که توافق می تواند مفید باشد. مأموریتشان کنار است، به نظر من، کجا برای من مهم است، و آنها از من هستند، و آنها از من هستند، و آنها از من هستند.

نامه فرهاد مجیدی کجاست؟

بله، البته، آنها هنوز فاز هستند. آقا فرهاد لطف درد. آنها چه کسانی هستند؟

نتایج تیم ملی دکتر 1400 مناسبه من میخوام استقلالی باشم و پرسپولیس بخاطر کنترل آسیای بالا حذف شینند نگاه لینک کجاست؟

تیم ملی واقعا ارزشش را دارد. تو فرزند طلی، طفل تمپانی هستی و حاصل این، نتیجه کششی است. به نام تیم ملی و مردم تباریك می گویم می توان قدر جم جهانی را قدر قیام كردند. قرارداد عمیدوارم در جام جهانی بهترین ها بیوتد. پتانسیل تیم ملی و تمام فوتبال را بچرخانید، چه خیالی است، حرف ها آست کجاست. آگر، آموز، خوب و امکانات خوب دشت بشیم، قطعاً جایی است که تو یک فوتبالیست، یک ایرانی عالی، اولاد واقعی درد می توانیم مجموعه ای از 4 تیم نهای دارند، برویم هستند و وجود دارد. نیازمنده، زیر سخت و آموزش خوب آس.

در مورد عذرخواهی من تیم هی، استقلال و پرسپولیس به عنوان آسیا شادند را حذف کردند، تئوری من درید کجاست؟

بله، من اهل زرساخت هستم، به کاردام اشاره می کنم. زمان من زیر ساخت است، ما شروع به نادیده گرفتن توافقات من می کنیم، من سودی نمی برم. متاسفم، تیم هی من، این نامه ای از شماست. موافق هر تیم سلام، لی، بریتانیا، را با نگاه، واقعیت بینانا، ب سنگیم، با شید نادر 2-3، د، د، مرد، دشتا، بشیم، راه پیشه اش، گاری را، آداما، مای دهند. بقیه تیم سلام آماتور هستند.

امسال هستند تماشاگران نبودند و مشاش نست چاه زمانی هواداران دوباره به ورزگاه پایند ببین چه هستی؟

ولسوالی کاردن قضیه اسب ساده کجاست؟ سینما ها پز هستند، کنسرت ها پز هستند، بسته پز هستند، استخراج شده توسط باز هستند، استادیوم ولی، ها با انکه، پز آست، بازی ها پز ها پز انگهام، می چود، پرداخت تماشاگران فوتبال ها فان پاهوزین بحر شهید بپرس سوال یک پیغام یک رای آزاد کنند و یک نظر از من است یک پر یک سوال مسائل دین بدترین منطقه کردی قضیه اسب ساده کجاست؟ نامه کجاست؟

بری دربی گفتند نازدیک با 30 درساد هوآداران می تندان به ورزگاه پایند.

آره. به نظر من از فوتبال بی مسابقه تو و تهمت زدنت به خاطرش و عصبانی هستی.

عید نوروز

عید نوروز شما جشن باستانی است. جشن نوروز در نظر ایرانی لذت نوبت آن دو، هر دو، و خرابی من است، و لذت این یک لذت خاص است. در واقع همیشه دوست دارم در شهر تعطیل است و دیار خدوم (کردستان) در بروم و کنار خانواده و همشهری هایم باشم بهترین از بهترین هاست.

باهترین ایدی که دشته آس کدام عید بودا که همیش در دانتان ماندگار آست؟

همش عیدش به نظر من از لذت بخشاست.

به مناسبت عید قربان قرارداد خاصی وجود دارد.

این یک مورد خاص به دلیل نیست.

حالا میخوای یه مربا مثل دشتی با شم برای عید بادن درست کنی؟

به همین دلیل است که شما تنها کسی نیستید که حق زندگی دارید.

حالا میخوای عید بگیری؟

به نظر من یکی به من داد ممنون الان قرارداد نفتااست.

آیا هنگام درخواست انتقال تبلیغات خصوصی می کنید و امسال تبلیغات تن چست؟

قطعا هر دو. آنها در نظر خدام هستند و در نظر یک وطن مهم هستند و هر مرده ای را می کنم می گویند. همیشه دوست دارم اول که سلامت بشیم و آرامش دشت بشیم. در کل آرزو دارم یک جهان آزاد دشت بشیم. عمو، چون هارگونا جنگ و هارگونا، ناخوشیند که بخواهد توافق می کنند که ارواح انسان ها با ماشه برخورد می کنند و شیرین زندگی را تلخند لحظاتی. ببخشید امسال اونا یونگ روسی و شهید هستیم راس اوکراینی هستن. آمیدوارم اینجا جهادی است کجا کامل است و آدم اینجا فرصت کوتاه زنجی عقیده کرد با شکل ممکن است اما می شود.

پس چرا درخواست انتقال امسال تن همین ماوردی استکه گفتید؟

بله دقیق

آیا جشن تولد است؟

به نظر من ایدی گروفتان چه فرقی بین بزرگ شادیم است. معمول کوچک ترها ایدی می گیرند و نمی خواهند آیدی بدیم (خندا) بخرند.

دیگران باری که ایدی پیوند را در خاطر جسارت کرد؟

ایدی را الان عکس نمدین از بدر، مادر و بزرگ ترهای فامیل، رسم هار سالی می گیرمه، و من عکس نمدین آست و مهربانی می کنند با ایدی دادن هس، و چه حالی دارد. انتخاب می کانند.

آیا می توانم تولدم را جشن بگیرم؟

بله می توانید عکس تولدم را به من بدهید.

اسم عید من چیه؟

در مورد نظارت

طبیعیه مثل اینکه من عید هستم و قیمتش چنده؟

به نظر شما خطر اینکا خودمان کجاست چرخش را پشت سر قدشتیم همیشه ایدی گروفتین از بزرگ تورها شیرین بوده آست. توسط Harhal شما انتظار ast. آیا عید ها و جشن اینجا کجا انتظار داری بزرگ ترها، باخ، ها را، خوشحال کنند بخوری؟ قطعاً آنها مهمترین عضو خانواده من هستند، این یک خدمت است و خلاصه این یک خانواده است و تولد من دلیل دارد.

شمّا خودتن، فرازند، درید، چون اینطور است که من عیدی دارم، ممکن است اینطور باشد؟

الان رشد نکن

پرامون عید نوروز مراسم های منند چهارشنبه سوری و سیزده بدر دریم این مراسم کجاست چه مراسمی هست؟

هومان آچ بازی ها در منطقه چه خبر است. رسم است که با سخنان آدم که مظلوم هستند تلافی می کنند و نگاهی است به مردم محروم ایران هستند که برای عیدش ضیافتی دارد آفرین به ویژه رز چهارشنبه راسمیش سوریه که توسط من پرداخت می شود. آفرین، کنیم. نقش آچ گروه ها می هند آهنگ های محلی می خوانند و تصویر گروه می راقند. حال و هوا اسب عجیب و غریب است. از بندگانم خیلی لذت بردم می برم و فکرم کجاست از دارم استفاده میکنم و اومدم به عید نوروز. اینجا محل برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و عید خعلی است، ناظر بشیم ترقه ها و نارنجک را می شکند هی و چنین چیزی نیست. آمیدورم دگر در قراردادهای نیفتاد. در واقع، لذت من است، که دارم، را با، جایی که هیچ کینه ای بین من وجود ندارد.

آیا بدر و رز تابت حافظه او را افزایش می دهند؟درد باگوید چیست؟

یزده بدر، هومین، تور آستهمین، مثل هر خانواده ای اینجا نقش مجموعه مای شویم و زمان اسب های من، خوبی را اسپری، کانیم، خداش، شیرین است. یک گورهای ن رز را همما از مشکلات پرون می آییم. همه كنار همديگر هستيم، بازي مي كنيم، باگو و خند مي كرديم و البته ناظر، تبيت، عجله دارند.

مطمعن باش شما فک کنم تعطیله، وقتی به تو میرسه تیم ملی، تیم باشگاهی بوداید، خاطره است؟

هر چند وقت یک بار می خواهید بدنه بخرید؟ از محدوده 5-6 سال در خدمت تیم ملی بودوم استفاده کنید. Maamoula Nowruza Viva de Est. فرصت زیاد ندشتیم کنار خانواده بشیم. من اینجا نیستم، سیر هستم، سیر هستم و نقشی ندارم. انجام شده با دست مشق، مرد، را، آدم، بدیم، و اگر یادش کردی، اگر زیاد شد، بدر، می دانی، 8-9، می خواهد، می خواهد، می خواند. او در خدمت تیم نفت تهران بودوم آقای گل محمدی تامرابی زاد من رز بوداز سیزده بدر استراحت کردم بودیم ولی در هومن چمن ورزگاه نفت تهرانسر نصف پچتر بچه نوبت به گروه شادیم خود آقایی رسید. گل محمدی آنها امند بازی و تفریح ​​و کباب دردان رت دشتیم (با خنده) خیلی و خطی هستند.

کجا مشکلاتی را ایجاد می کنید که برای یافتن یک humstge، تیمی خیلی، اثر Dard Darst Ast انجام می شود؟

قطعا هر دو.

دوست دری امسال شخص خاصی است ایدی باقری؟

امسال دوست دارم با برد دربی آس استقلال ایدی باگیرم لذت بخش کجاست؟

با برد، داربی، می توانید، بزرگی بری بپزید، لقب قهرمانی بردارد.

قطعا هر دو. شما مهم هستید، از من محاسبه شده است. گروهبان اصیل به گزارش کشمش قهرمانی پرسپولیس است. برد الدین بازی را تا حدود زیادی نازدیک بی قهرمانی می کند.

با علی رضا جهانبخش همراه کردم، دستم، داش، داش، گارفای من. بهترین راه برای انجام این کار چیست؟

Galeb Ast Hemin topic ra gafted baid begoyim contract پاپدپررگام (پدر پدرام) چند سال پیش ووت کارند در واقع جییش شان خالی است. اسب های من از را دوست دشتند از هامین تور اسب های ایشان عالیکمند بودوم. به خاطر فوتبال، شما شانس داشیم، بروم یا را دارید، در حالی که درست است.

لباس عید نو می پوشید؟

واقعی نیست، از دوست ندارم. باخ، بودیم بدر و مادرمن سای می کارندند لباس عالی عید بری من باخرند، اما حالا رابطه خاص، نادارم، لباس عید، نه بابوشم.

بزرگ ترین آرزوی شما بری سال نیو سینه؟

بزرگ ترین آرزویم هومان آرامش و آزادی بری گل جهانیان است.

Buzzerg، شما یک سوال جدید را هدف قرار داده اید، آن چیست؟

من بزرگ ترین زندگى را تقسیم کردم، آنچه در فوتبال است، خورده آست، یعنی زندگى، آنچه در فوتبال کیفى است، به قوت خود رسیده است و بسیار قوی است. به نظر هومان قهرمانی حق با شماست، استقلال بزرگ عیبی ندارد، هدف شما استفاده کامل از آن است و نمی توانید.

تبدیل Kaja hested را بپرسید؟

انشالله خان بدری.

پارسال هنگام انتقال کجا بود؟

لانه یادم دقیق. معمولا، عید، راع، می کنم، بدری باشم، خنا. البته جند باری هم جزو ایران تیم ملی خورد و ناتوانیستم بروم است.

به نظر خودتن باهترین باهات موافقم دنبال سوال جدید میگردی به نظر رایا غفوری بهترین مهمان چیه؟

قهرمانی استقلال ماهمترین آن است. شما اهل کجا هستید؟ از آنجا که آمدم طوعان اسبم را خواستم به گویم خون دل خوردیم رفتم. چراکه همیشه چون کردیم، تیم خوب دشتیم، با بی ثابتی، با هاشیاه، ها، نقش های من، کتیبه بر آب شاد، محو شد. شما کجا هستید؟ از من محو می شوند، پراکنده می شوند، پراکنده می شوند، جایی که می روند و پراکنده می شوند.

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما